V zvezi z omenjeno problematiko je sindikat prek odvetnika obvestil tudi Deželno agencijo za varstvo okolja Furlanije Julijske krajine (Arpa) ter vsakega od članov deželne konference, ki se ukvarja z vprašanjem terminala.

Sindikat, ki se sklicuje tudi na mnenje znanstvenikov in raziskovalcev, zbranih v t.i. Tehničnem omizju o tržaškem uplinjevalniku, navaja dokumente, ki jih je Gas Natural predložil in v katerih ta navaja, da uživa soglasje deželne okoljske agencije tako glede izračunov o ohlajanju morske vode in uporabi klora.

Dokumenti nimajo podpisov avtorjev

Sindikat od institucij zahteva preverjanje pristnosti omenjenih dokumentov, ki, kot opozarja, skoraj v nobenem primeru nimajo podpisov avtorjev, ter pridobitev dodatnih tehničnih podatkov, zlasti v zvezi z varnostjo prebivalstva.

Ob tem v sindikatu navajajo dokumente tehničnega omizja, ki izračune Gas Naturala izpodbijajo kot povsem napačne in parcialne. Obenem pričakujejo, da se bo deželna okoljska agencija izjasnila glede svojega stališča do trditev, ki jih ji pripisuje Gas Natural.

V tehničnem omizju so že pred meseci opozorili na izredno škodljiv vpliv umestitve tovrstnega uplinjevalnika v Tržaški zaliv, tako zaradi uporabe klora, ki bi "steriliziral" vodo in uničil cele populacije morskih organizmov, kot zaradi same lokacije v Tržaškem zalivu, ki naj ne bi omogočila zadostne "menjave" vode, ki bi jo za svoje delovanje potreboval terminal.

Italijansko okoljsko ministrstvo je plinskemu terminalu v Žavljah sicer že dalo zeleno luč, končno odločitev pa naj bi sprejeli na ravni dežele FJK.