Dodaja, da trzinske Žabice, ki bi se morale že marca preseliti v novi vrtec na skupnem dvorišču, v njem še niso predvsem zato, ker izvajalec in podizvajalci izredno počasi odpravljajo pomanjkljivosti in napake.

"Na drugem ogledu je bilo za osem strani pripomb in med temi nekaj kar tehtnih: med drugim je treba popraviti več kvadratnih metrov fasade, montirati zunanji pitnik za otroke, ustrezno priključiti dodatne električne radiatorje v otroških sanitarijah, odpraviti nagubanost talnih oblog, popraviti okrušen belež, namestiti manjkajoče ščitnike za prstke ob vratih itd," našteva Peršak in dodaja, da manjka tudi precej papirjev, atestov in podobno.

Po preselitvi otrok bodo morali v Jelovica hišah porušiti še stari vrtec in urediti zunanjo okolico. "Za nas bi bilo ugodno, da se del lotijo čim prej, končni rok za rušenje in celovito ureditev zunanjega igrišča in okolice pa je konec avgusta," nadaljuje župan. Takrat se izteče trimesečni rok za unovčenje z aneksom podaljšane garancije, ki bi jo sicer lahko občina unovčila že 15. maja.

Nesoglasja med občino in Jelovica hišami so več mesecev zapletali računi za dodatna dela in dela, povezana z domnevno povečano velikostjo vrtca, ki jih na občini niso priznali, saj so z Jelovico sklenili pogodbo na ključ za znan obseg del in velikost vrtca. Zaradi nesoglasij so podobno kratko kot malčki potegnili tudi podizvajalci, ki jih na občini niso mogli v celoti poplačati, ker je skupna vsota sklenjenih pogodb, ki jih je z njimi sklepala Jelovica, znatno presega dogovorjeno pogodbeno vrednost projekta. Maja so se vendarle sporazumeli za sorazmerno poplačilo do višine 72 odstotkov opravljenih del. Po pogodbi pa še zadržujejo deset odstotkov plačila do dokončne predaje vseh del, ki so jih dolžni opraviti. "To pomeni, da bodo tedaj vsi plačani v višini 80 odstotkov njihovih pričakovanj in s tem bo naša pogodbena obveznost poravnana. Kaj bo potem, v bistvu ne vem. Izvajalec grozi s tožbo, čeprav mi dvomimo, da s tožbo glede na naravo pogodbe lahko uspe, sklepa pojasnila župan Peršak.