Nolik zaposlenim dolguje 237.000 evrov za plače, skupne navadne terjatve upnikov pa so konec marca znašale 2,16 milijona evrov. Preostalim upnikom, bankam in lizinškim hišam podjetje dolguje 13,7 milijona evrov.

Direktor podjetja Bojan Dolar je včeraj o predlogu prisilne poravnave obvestil sindikat zaposlenih, natančnejša pojasnila, zakaj se je podjetje znašlo v takšni situaciji, pa je zaradi časovne stiske obljubil za danes. Edvard Kržišnik, predsednik ljubljanske območne zveze Konfederacije novih sindikatov Slovenije, je po pogovoru s sindikalnimi predstavniki podjetja povedal, da so ti prisilno poravnavo podprli. "Direktor Dolar je predstavil razloge za uvedbo prisilne poravnave ter načrt prestrukturiranja družbe. Sindikalisti so ukrepe podprli, saj menijo, da bi na tak način lahko dolgoročno ohranili čim več delovnih mest," je povedal Kržišnik. Kratkoročno naj bi nekaj delavcev šlo na čakanje, nekaj jih bodo poskušali prerazporediti. Dolgoročno pa, pravi Kržišnik, odpuščanja ni mogoče izključiti. Stanje v podjetju naj bi se po zagotovilih vodstva normaliziralo najpozneje v devetih mesecih.

"Za Kočevje je to šok, čeprav smo pričakovali, da bi do tega lahko prišlo. Določene poteze vodstva v preteklosti morda niso bile najboljše, saj je težko verjeti, da v najbolj gozdnatem delu države takšno podjetje ne more preživeti," pa je povedal kočevski župan Vladimir Prebilič in dodal, da se je občina že povezala s centrom za socialno delo ter rdečim križem. Ustanovili so tudi poseben forum, kjer se vsak mesec sestanejo z osmimi največjimi podjetji tega območja, ki zaposlujejo 80 odstotkov vseh delovno aktivnih.

Stanje na Kočevskem je po Prebiličevih besedah alarmantno, saj naj bi od vseh družb relativno dobro stale le tri - Obnova, Melamin in Grča. Župan pravi, da bo morala država pomagati na drugačen način, kot to počne sedaj. Denarja, ki bi lahko financiral nove investicije in tako tudi črpanje državnih sredstev, na Kočevskem namreč ni več.