Župani so bili po včerajšnjem sestanku na Igu opazno razočarani in nejevoljni, potem ko so se seznanili z dokumentom, ki sta ga pripravila Zavod RS za varstvo narave in Direkcija RS za ceste. V njem je namreč izražen dvom o pravilnosti odločitve, da bi trasa obvoznice prečkala Krajinski park Ljubljansko barje in območje Nature 2000. Kot opozorilo "nepremišljenemu" umeščanju cestnih projektov v prostor je naveden primer s Portugalske, kjer je evropska komisija zaradi nespoštovanja vseh postopkov pri gradnji avtoceste čez območje Nature 2000 kaznovala državo tako z izvedbo zavezujočih ukrepov kot tudi z udarcem po žepu.

V zavodu za varstvo narave opozarjajo, da je evropska komisija Portugalski očitala, da pri projektu avtoceste ni zajela vseh možnosti, predvsem ne variante, ki bi obšla območje Nature 2000. Portugalski primer naj bi bil zato na las podoben "škofljiškemu", saj obe obravnavani varianti trase obvoznice prečkata območje Nature 2000. Ena v dolžini 4,5 kilometra, druga pa bi zarezala v varovano območje še tri kilometre globlje.

"Če bi bila sprejeta katera od teh variant, bi prišlo do fragmentacije območja in do prekomernega vpliva na nekatere vrste ptic in metulja barjanskega okarčka, podobno kot je to v primeru portugalskega območja Castro Verde in tamkajšnjih ptic južnih postovk," menijo v zavodu za varstvo narave, kjer zato napeljujejo tudi na preučitev možnosti reševanja prometnega kaosa z ureditvijo Dolenjske ceste, polnega avtocestnega priključka Šmarje - Sap in sistema P+R (parkiraj in se pelji z javnim prevoznim sredstvom).

Stališče ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki ga je zanj pripravil zavod za varstvo narave, pa je, kot je povedal župan občine Ig Janez Cimperman, sodu izbilo dno. "Iz dokumentov je razvidno, da s strani vlade ni interesa za rešitev obvoznice Škofljica," je dejal Cimperman in dodal, da so zato župani soglasno sprejeli dva sklepa, ki ju bodo poslali pristojnima ministroma in predsedniku vlade.

Poleg napovedi o zaporah cest župani ob razvojni osi 3a zahtevajo takojšen sestanek z ministroma Zvonkom Černačem in Francem Bogovičem. Posebnost zahteve je v tem, da se "morata" ministra sestati z župani brez svojih sodelavcev in to na Škofljici.

"Prejšnja vlada je obljubila, da bo obvoznica umeščena v državni prostorski načrt septembra letos, medtem ko nam je sedanja vlada na sestanku pred 14 dnevi predstavila načrt, da se bo to zgodilo marca prihodnje leto. Mi zahtevamo umestitev obvoznice do konca letošnjega leta, in le v primeru jasnega zagotovila pristojnega ministra, da se bo to res zgodilo, bomo preklicali zapore cest," je bil odločen Cimperman, ki podrobnosti napovedanih cestnih zapor - podobno kot drugi župani - ni želel komentirati. Je pa že pred 14 dnevi napovedal, da bo septembra zaprl cesto Ig-Pijava Gorica. Na vprašanje, ali ne gre pri napovedi zapore cest nemara za še eno v nizu jalovih groženj, je Cimperman odvrnil, da gre tokrat zares, saj sicer ne bodo več verodostojni.