Z določitvijo postopka "bomo pripomogli k uveljavitvi pravic bivših policistov in kriminalistov, ki so aktivno opravljali dolžnosti pri obrambi Slovenije", so zapisali na ministrstvu za notranje zadeve. Za uveljavitev omenjenih pravic namreč ni dovolj le potrdilo o priznanju statusa vojnega veterana ali dodatno štetje obdobja od 26. junija do 18. julija 1991 v pokojninsko dobo, so pojasnili.

Ker Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) nima evidence, na podlagi katere bi lahko dobili ustrezne podatke, je treba ob podaji ugovora na Zpiz priložiti tudi dokazilo, da je bil posameznik policist ali operativni delavec in je opravljal dolžnosti pri obrambi Slovenije. Pri nekaterih je to navedeno že v odločbi upravne enote o priznanju statusa vojnega veterana, večina pa je po priznanju statusa dobila le izkaznico vojnega veterana oziroma iz njihovih odločb ta status ni razviden, navajajo na ministrstvu.

Bi upokojenci dobili nazaj odvzeti denar, če sodišče ugotovi, da je ZUJF neustaven?

Treba je poslati vlogo

Upokojeni policisti ali operativni delavci, ki so opravljali dolžnosti pri obrambi Slovenije, morajo za pridobitev tega dokazila poslati vlogo na ministrstvo za notranje zadeve, Urad za upravljanje s človeškimi viri, Štefanova ulica 2, Ljubljana ali na e-naslov gp.mnz@gov.si. Po prejetju vloge bodo uslužbenci urada preverili podatke v evidencah oziroma v enoti, kjer je policist ali kriminalist opravljal dolžnost pri obrambi Slovenije, in izdali ustrezno potrdilo.

Minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak je v ponedeljek po sestanku s predstavniki Zveze policijskih veteranskih društev Sever zatrdil, da bodo vsi veterani, ki so bili aktivni v vojni za Slovenijo, tudi prestopniki iz JLA, izvzeti iz zniževanja pokojnin.

Po zakonu o uravnoteženju javnih financ so se pokojnine, za katere izplačilo zagotavlja država iz proračuna in ne temeljijo na vplačanih prispevkih, že junija namreč znižale. Zakon pa je določil tudi izjeme. Med temi so pokojnine pripadnikov Teritorialne obrambe in policistov, ki so v vojaški agresiji na Slovenijo opravljali dolžnosti pri obrambi države.