Sicer so že pred 14 dnevi enako storili tudi s podobnimi zahtevami nekaterih drugih sindikatov in varuhinje človekovih pravic, saj za to po njihovem mnenju niso izpolnjeni pogoji.

Policijski sindikat Slovenije je sicer predlagal začasno zadržanje 188. člena zakona za uravnoteženje javnih financ, ki za javne uslužbence ob izpolnjevanju pogojev za pridobitev starostne pokojnine določa prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Zahtevo za presojo ustavnosti tega člena s predlogom za začasno zadržanje, ki ga je ustavno sodišče zavrnilo že pred 14. dnevi, so sicer vložili tudi varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikat policistov Slovenije.

Tako kot že omenjene institucije in Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV pa je tudi Policijski sindikat Slovenije prav tako zmotil 246. člen zakona, ki med prehodnimi določbami določa prenehanje pogodbe o zaposlitvi za tiste, ki so pogoje za upokojitev izpolnili pred uveljavitvijo zakona.

Ustavni sodniki so danes zavrnili tudi predlog Policijskega sindikata Slovenije za začasno zadržanje 176. člena varčevalnega zakona, kar je sicer zaradi vprašanja enakosti pri izplačilu regresa predlagala tudi ZSSS. Nekateri uslužbenci so namreč prejeli regres v višini, kot je bila določena pred sprejetjem zakona za uravnoteženje javnih financ, drugi pa bodo v skladu z zakonom prejeli nižji regres.

Policijski sindikat Slovenije pa je zmotil tudi 235. člen zakona. Ta določa, da se javnim uslužbencem in funkcionarjem preneha izplačevati razlika do zneska plače, določenega po predpisih in kolektivnih pogodbah na podlagi zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kot je to določal zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Pet glasov za in dva proti

Ustavni sodniki so današnji sklep sprejeli s petimi glasovi za in dvema proti, tudi tokrat sta proti glasovali Etelka Korpič - Horvat in Jadranka Sovdat.

Ustavno sodišče je sicer že pred 14 dnevi sklenilo, da bo absolutno prednostno obravnavalo zahteve za ustavno presojo členov omenjenega zakona.

Poleg že navedenih členov je na zahtevo ZSSS v ustavni presoji tudi 248. člen zakona, ki ravno tako obravnava vprašanje izplačila regresa. ZSSS in Sindikat državnih organov Slovenije pa zahtevata tudi ustavno presojo določb o varovani plači, kot jih določa 116. člen zakona. V ZSSS namreč poudarjajo, da se bo prejemnikom varovane plače plačilo dejansko znižalo bistveno več, kot se bo plača znižala ostalim javnim uslužbencem, zato se postavlja vprašanje enakosti pred zakonom.

ZSSS za presojo ustavnosti dela ZUJF-a

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je sicer danes na ustavno sodišče poslala zahtevo za presojo ustavnosti dela varčevalnega zakona, ki omejuje pravico do letnega dodatna za upokojence in ki znižuje pokojnino določenim skupinam upravičencev. Prepričani so namreč, da ta del zakona ni v skladu z ustavo.

"Če ustavno sodišče odloči, da je zakon neustaven, potem državnemu zboru naloži, naj ga v nekem predpisanem roku spremeni ali dopolni," je za Dnevnik.si razložil pravnik Miro Cerar in dodal, "da če sodišče zakon razveljavi, potem ta ne velja več."

Preberite še: Na ZSSS prepričani, da del ZUJF ni skladen z ustavo