Bolnišnica ima zaradi nižanja cen zdravstvenih storitev, zakona za uravnoteženje javnih financ, programa, ki ga opravlja, in arbitraže, na kateri bolnišnica ni dobila vseh programov, za katere je "argumentirano pričakovala, da jih bo dobila", večje število zaposlenih, kot je dejansko število zaposlenih iz ur, je pojasnil Lavre.

Lavre: Znižanje akontacij brez pravne osnove

Bolnišnica je po direktorjevih besedah nelikvidna že od lanskega leta in mora uravnotežiti odhodke s prihodki, ki so letos načrtovani v višini 37,5 milijona evrov. Dodatne težave je bolnišnici povzročilo znižanje akontacij s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z marcem, kar se je po Lavretovih besedah zgodilo "brez pravne osnove".

Likvidnostne težave ima bolnišnica tudi zaradi vračila premostitvenega posojila za plačilo energetske sanacije, ki je sicer financirana s strani ministrstva za zdravje, vendar bolnišnica sredstva od ministrstva dobiva z zamikom. Da lahko odplačuje posojilo, se je bolnišnica odločila, da regres zaposlenim letos izplača septembra.

Bolnišnica se je po direktorjevih besedah zaenkrat odločila, da ne bo varčevala pri zdravilih in kakovosti zdravljenja, ampak pri stroških dela. Lavre pričakuje, da bodo z različnimi ukrepi, kot so t. i. mehko odpuščanje, izpopolnjena organizacija dela in po potrebi tudi reorganizacija dela, število zaposlenih prilagodili načrtovanim prihodkom do konca septembra letos, že do konca avgusta pa morajo v bolnišnici pripraviti rebalans letošnjega proračuna.

S sindikatom o plačilu dežurstev

V bolnišnici je po Lavretovih besedah trenutno 746 zaposlenih. Za nove zaposlitve ob odhodih v pokoj zaprosijo za soglasje ministrstvo za zdravje, s sindikatom pa se dogovarjajo o plačilu dežurstev po referenčnem količniku. "Odločiti se moramo, kaj v bolnišnici želimo. Ali bomo preživeli ali pa postali insolventni in bomo morali razmišljati o drugih drastičnih ukrepih," je dodal Lavre.

Bolnišnica je sicer pred kratkim preselila del prostorov v nov prizidek, gradbeno podjetje GH Holding pa je v začetku tedna prevzel izpraznjeni otroško-urološki blok, ki ga bo zdaj začel obnavljati. Uradno odprtje prizidka v bolnišnici načrtujejo septembra. Takrat bodo imeli tudi prvo predpresojo v postopku pridobivanja mednarodne akreditacije za pridobitev certifikata Joint Commission International.

Slovenjgraška bolnišnica se je namreč kot prva v Sloveniji lotila pridobitve tega mednarodno priznanega certifikata, ki določa standarde delovanja za bolnišnice in je osredotočen na varno, strokovno in ustrezno obravnavo bolnikov, pridobitev pa bo sicer za bolnišnico pomenila potrditev že uveljavljenega pristopa.