Na področju OS Maribor je registriranih 19.521 poslovnih subjektov. Delodajalci so od januarja do maja na tem območju prijavili 11.642 prostih delovnih mest, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta za malenkost manj. Največ zaposlitvenih možnosti je na področjih kovinarstva in strojništva, elektrotehnike, gostinstva in turizma ter farmacije in zdravstva. Najmanj zaposlitvenih možnosti pa je po oceni OS Maribor za delavce v tekstilni in živilski stroki (predvsem v slaščičarstvu), za administratorje, poslovne tajnike, kmetijske, upravne, komercialne, prometne in aranžerske tehnike ter gimnazijske maturante.

Zaradi bližine meje in velikokrat tudi boljših delovnih ter plačilnih pogojev se mnogi slovenski državljani odločajo za zaposlitev v sosednji Avstriji. Kot je poudaril minister za delo Andrej Vizjak, bo ministrstvo podalo pobudo avstrijskemu ministrstvu za delo glede izmenjave podatkov iz uradnih evidenc. Ta izmenjava naj bi zajemala podatke o zaposlenih slovenskih državljanih v Avstriji in tudi tistih, ki delajo na črno. Tako bi imeli bolj natančne in preglednejše podatke o zaposlovanju tudi čez mejo, ki jih sedaj nimamo. Sicer pa je minister za delo poudaril, da je vsaka zaposlitev, tudi v sosednji državi, dobrodošla, saj si tako brezposelna oseba oz. iskalec zaposlitve izboljšuje svoj socialni in materialni položaj, krepi delovne izkušnje in tako izboljšuje svoje zaposlitvene možnosti tudi za v prihodnje.