V šestih mesecih letošnjega leta je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 110.562 brezposelnih oseb, kar je 1,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Na novo pa se je v prvem polletju na zavodu prijavilo 44.948 brezposelnih oseb, kar je 5,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Največ oseb (23.026) se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas, prijavilo pa se je še 4275 iskalcev prve zaposlitve ter 11.009 trajno presežnih delavcev oz. tistih, ki so zaposlitev izgubili zaradi stečajev.

V primerjavi z enakim obdobjem lani se je na zavodu prijavilo manj iskalcev prve zaposlitve (-18,1 odstotka) in manj trajno presežnih delavcev in brezposelnih zaradi stečajev (-11,8 odstotka), brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas pa se je prijavilo za 3,8 odstotka več.

Samo junija se je na novo prijavilo 6189 brezposelnih oseb, kar je 4,4 odstotka manj kot maja in 4,1 odstotka manj kot junija lani. Med novoprijavljenimi je bilo 614 iskalcev prve zaposlitve, 1597 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 2967 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

Od 7355 brezposelnih oseb, ki jih je junija zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3863, kar je 17,3 odstotka manj kot maja, v primerjavi z junijem lani pa je bilo ponovnih zaposlitev za 21,9 odstotka manj.

V šestih mesecih se je iz evidence odjavilo skupaj 52.072 oseb, od teh 31.338 zaradi zaposlitve, kar je 9,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Junija se je v primerjavi z majem brezposelnost znižala v vseh območnih službah zavoda za zaposlovanje, razen v Sevnici, kjer se je zvišala za 1,1 odstotka. Bolj kot na ravni države je upadla v Kopru (za tri odstotke), na Ptuju (za 2,3 odstotka), v Murski Soboti in Novi Gorici (v obeh za 1,8 odstotka), ter v Mariboru in Velenju (za 1,7 odstotka).

V medletni primerjavi je bila brezposelnost ob koncu junija višja v Trbovljah (za 10,8 odstotka), v Novem mestu (za 5,4 odstotka), Kopru (za 2,2 odstotka), v Sevnici (za 1,8 odstotka), v Ljubljani (za 1,8 odstotka) in v Celju (za 0,1 odstotka).

V ostalih šestih območnih službah pa je bila nižja, in sicer v Velenju za 7,4 odstotka, v Murski Soboti za 7,2 odstotka, v Mariboru za 6,8 odstotka, na Ptuju za 6,1 odstotka, v Novi Gorici za štiri odstotke in v Kranju za 0,4 odstotka.

Glede na strukturo brezposelnih so se deleži mladih do 24. leta starosti (7,8 odstotka), iskalcev prve zaposlitve (12,8 odstotka) in brezposelnih z najnižjo izobrazbo (35,6 odstotka) v mesečni primerjavi še naprej zniževali.

Glede na maj pa so se zvišali deleži brezposelnih žensk (47,8 odstotka) brezposelnih v starosti od 25 do 39 let (36,2 odstotka) in v starosti od 40 do 49 let (20,5 odstotka) ter dolgotrajno brezposelnih (51,8 odstotka).

V primerjavi z junijem lani pa je bilo med brezposelnimi več žensk, več brezposelnih, starih od 25 do 39 let (36,2 odstotka) in od 40 do 49 let, ter več dolgotrajno brezposelnih oseb.

V izobrazbeni strukturi se je v primerjavi z junijem lani zvišal delež brezposelnih oseb z izobrazbo nad VI. stopnjo, in sicer na 13,8 odstotka, deleži drugih izobrazbenih skupin pa so bili manjši kot pred letom.

Povprečni čas brezposelnosti se je junija podaljšal tako v primerjavi z majem kot z junijem 2011. Ob koncu junija je bila brezposelna oseba v povprečju brezposelna eno leto, 11 mesecev in štiri dni, konec junija lani pa dva meseca in osem dni manj.

Povpraševanje delodajalcev po delavcih junija še ni kazalo na krepitev zaposlitvenih možnosti. Delodajalci so tako prijavili najmanj prostih delovnih mest letos, in sicer le 12.996, kar je 8,8 odstotka manj kot maja in 32,8 odstotka manj kot junija lani.

Povpraševanje po delavcih ni bilo manjše le junija, ampak v celotnem prvem polletju, v katerem je bilo prijavljenih 86.071 prostih delovnih mest ali 12,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.