Zakon o uravnoteženju javnih financ ne obravnava enako vseh prejemnikov pokojnine ali dela pokojnine, za katerega niso bili vplačani prispevki v pokojninsko blagajno, opozarjajo v ZSSS. "Po našem prepričanju je kršeno načelo enakega obravnavanja," je na današnji novinarski konferenci dejal predsednik zveze Dušan Semolič.

Glede letnega dodatka za upokojence pa opozarjajo, da zakon, ki je začel veljati 31. maja, omejuje pravico za nazaj, potem ko je zakon o interventnih ukrepih že določil tako višji kot nižji znesek dodatka za vse upokojence.

"Zahtevo vlagamo predvsem zaradi tega, ker sta diskriminacija in retroaktivna veljavnost zakonov prepovedana, kršeno pa je tudi načelo zaupanja v pravno državo," je dejal Semolič.

Na vprašanje, ali bodo upokojenci, če bi ustavno sodišče ugotovilo, da ZUJF v členih, zaradi katerih bo po napovedih ZSSS vložena ustavna presoja, ni v skladu z ustavo, dobili nazaj denar, ki jim je bil z zakonom odvzet, je Cerar pojasnil: "Če so jim denar vzeli, potem ga bodo dobili nazaj. Če je zakon neustaven, potem bo moral državni zbor ali kdo drug sanirati nastalo situacijo." Dodal je, da ne zna povedati, na kakšen način bi ta sanacija nato potekala.

Ustavno sodišče zavrnilo policiste in začasno odredbo o zadržanju izvrševanja ZUJF-a

Zakon ne obravnava vseh enako

Pokojnine so se znižale med drugim borcem NOB, torej ljudem, ki so tudi prispevali k zgodovini osamosvajanja Slovenije, je dejal izvršni sekretar za pravno področje in področje delovnih razmerij v zvezi Andrej Zorko.

Prav tako so se po njegovem opozorilu med drugim znižale pokojnine Prešernovim in Bloudkovim nagrajencem, torej "ljudem, ki so s svojimi dosežki prispevali k ugledu Slovenije v tujini".

Varčevalni zakon po Zorkovih besedah ne obravnava vseh prejemnikov pokojnin enako. "Nekatere je izvzel, nekatere pa ne," je dejal.

Za ustavno presojo tudi Zdenka Čebašek Travnik

Tudi varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik je v sredo potrdila, da pripravlja zahtevo za presojo ustavnosti dela zakona za uravnoteženje javnih financ, ki se nanaša na znižanje pokojnin. V Zvezi društev upokojencev Slovenije pa so napovedali, da ji bodo posredovali svoje gradivo.

Zakon za uravnoteženje javnih financ je določil, da se pokojnine, za katere izplačilo zagotavlja država iz proračuna in ki ne temeljijo na vplačanih prispevkih, junija znižajo. Med upokojenci, ki so se jim pokojnine znižale, je približno 8000 tistih, ki so del delovne dobe prebili v nekdanji SFRJ, približno 7500 pa borcev NOB.

Zakon je določil tudi omejitve pri izplačilu letnega dodatka za upokojence, prejemniki pokojnine v višini nad 622 evrov pa do letnega dodatka niso upravičeni.

Če bo zakon neustaven - bodo upokojenci dobili denar nazaj?

Miro Cerar je za Dnevnik.si pojasnil, da je zahteva za ustavno presojo lahko vložena na celoten zakon, vendar je pogosteje vložena zgolj na sporne člene. "Tisti, ki vloži zahtevo za ustavno presojo nekega zakona, ob tem lahko predlaga tudi prenehanje izvajanje spornega dela zakona," je pojasnil Cerar. O tem nato odloči ustavno sodišče, ki zahteva prenehanje izvajanja spornega dela zakona ali ne.

"Če ustavno sodišče odloči, da je zakon neustaven, potem državnemu zboru naloži, naj ga v nekem predpisanem roku spremeni ali dopolni," je razložil in dodal, "če sodišče zakon razveljavi, potem ta ne velja več."

Na vprašanje, ali bodo upokojenci, če bi ustavno sodišče ugotovilo, da ZUJF v členih, zaradi katerih bo po napovedih ZSSS vložena ustavna presoja, ni v skladu z ustavo, dobili nazaj denar, ki jim je bil z zakonom odvzet, je Cerar pojasnil: "Če so jim denar vzeli, potem ga bodo dobili nazaj. Če je zakon neustaven, potem bo moral državni zbor ali kdo drug sanirati nastalo situacijo." Dodal je, da ne zna povedati, na kakšen način bi ta sanacija nato potekala.