"UKC Maribor namenja za izobraževanje svojih zaposlenih relativno visoka javna finančna sredstva, pri čemer komisija ugotavlja, da zaradi pomanjkljivih notranjih standardov in nedoslednega nadzora niso v celoti obvladana korupcijska tveganja, kar je posebej prišlo do izraza v povezavi s financiranjem doktorskega študija direktorja UKC Maribor Gregorja Pivca, ki je kršil dolžno ravnanje in prestopil meje pravic poslovodne osebe," je ena od danes javno objavljenih ugotovitev komisije.

Komisija tudi ugotavlja, da UKC Maribor plačuje letno sorazmerno visoke zneske javnih sredstev za objave svojih zaposlenih v tujih znanstvenih in strokovnih revijah, s katerimi ti pridobivajo točke za ustrezne habilitacije. Gregorju Pivcu je na primer zavod leta 2006 plačal objavo članka v reviji Wiener Klinische Wochenschrift. Med leti 2005 in 2011 so za objave člankov doktorskih študentov namenili skoraj 73.000 evrov javnih sredstev.

To po ocenah protikorupcijske komisije nakazuje širši problem integritete v akademskem okolju, zato predlaga, da se do konca tega leta izvede podroben pregled načrta integritete, ki ga je pripravila mariborska univerza.

Minister naj opravi upravni nadzor v UKC Maribor

Komisija je ministrstvu za zdravje predlagala, da opravi upravni nadzor v UKC Maribor. Računsko sodišče pa je pozvala, da delovanje UKC Maribor uvrsti med eno od naslednjih revizij.

Prav tako je komisija odločila, da se "zaradi suma storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, zadeva kot naznanilo kaznivega dejanja v oceno in morebitno nadaljnje postopanje odstopi organom odkrivanja in pregona".

Z UKC Maribor so nam na vprašanje, kako komentirajo ugotovitve Protikorupcijske komisije, odgovorili, da bo Gregor Pivec, ko bo zadeva uradna, sklical novinarsko konferenco, na katero bo vse pojasnil.

Pivec je danes povedal, da uradnega dokumenta protikorupcijske komisije še ni dobil. Ponovil je, da je vedno ravnal v skladu z zakonodajo. "Ta denar je bil omogočen vsem našim zaposlenim, govorim o 700 evrih za lektoriranje, vezavo doktorata. Jaz nisem bil tu nobena izjema in sem deloval v skladu z vsemi pravili, ki so znotraj hiše. Če me je komisija ovadila, bomo to dokazovali tudi na sodišču."

UKC Maribor je po njegovih besedah namenjal veliko sredstev za izobraževanje zaposlenih zato, "da bi dvignil svoj strokovni nivo in izboljšal svoje strokovno delo". "Predstavljajte si, kako težko bi drugače konkurirali ljubljanskemu kliničnemu centru. Mi smo vendar razmeroma mlad center," je poudaril. "Vse, kar je pa naredil Marko Žurej, je v knjižnici UKC Maribor na voljo vsem."

Strokovna direktorica UKC Maribor Darja Arko se je v odgovoru protikorupcijski komisiji strinjala, da je bila pogodba o izobraževanju nejasna, a da so pri odobritvi stroškov Pivcu upoštevali ustaljeno prakso podpisovanja dokumentov za direktorja. Obljubila je, da bodo v najkrajšem možnem času sprejeli interne akte, s katerimi bodo natančneje določili te postopke.

Eden takšnih je bil sprejet v torek, ko je svet zavoda UKC Maribor odobril nov pravilnik, po katerem mora izobraževanja vodilnih odslej odobriti predsednik sveta zavoda.