Konec maja sprejeti supervarčevalni zakon poka po vseh šivih. Po Policijskem sindikatu Slovenije je tožbo zaradi neizplačanega ali premalo plačanega regresa vložil še Sindikat policistov Slovenije. Tožbe je včeraj napovedal tudi Štrukljev Sviz in delodajalce pozval k odpravi nezakonitosti v osmih dneh.

Na ustavnem sodišču se medtem kopičijo zahteve za oceno ustavnosti posameznih določb zakona. Ustavno sodišče je prejšnji mesec že odločilo, da bo „absolutno prednostno“ obravnavalo znižanje regresa javnim uslužbencem, „prisilno upokojevanje“ in ukinitev varovane plače. Zdaj pa bo moralo presojati še zahtevo za ustavno presojo členov, ki se nanašajo na znižanje pokojnin določenim skupinam upokojencev in znižanje oziroma neizplačilo letnega dodatka.

Med upokojenci, ki so se jim pokojnine znižale, je približno 8000 tistih, ki so del delovne dobe prebili v nekdanji Jugoslaviji, približno 7500 je borcev NOB, skoraj 4000 je nekdanjih beguncev in internirancev ter 2700 nekdanjih vojaških zavarovancev. Nižje pokojnine je prejelo tudi 1600 nekdanjih delavcev organov za notranje zadeve in zavodov za prestajanje kazni zapora. Še bistveno več je oškodovanih pri letnem dodatku – nižji dodatek bo konec julija prejelo okoli 230.000 upokojencev, več kot 200.000 pa ga sploh ne bo prejelo.

Ker tudi pravna stroka opozarja, da posamezne skupine upokojencev niso obravnavane enakopravno, med drugim se pokojnine ne znižujejo veteranom vojne za Slovenijo, zna ustavno sodišče zahtevam ugoditi. Enako velja za tudi člen o znižanju regresa v javnem sektorju, saj je bil z njim kršen dogovor o ukrepih na področju plač, ki ima po prepričanju sindikatov veljavo kolektivne pogodbe.

Za javne finance predstavljajo še večjo nevarnost že vložene in še napovedane tožbe na sodišča, ki bi jih bilo glede na število oškodovanih lahko bilo ne le nekaj tisoč ampak več sto tisoč. Če bodo uspešne in iztožene z zamudnimi obrestmi bo „varčevalni“ zakon postal svoje nasprotje.