MVK je za namestnika člana sveta za sistem plač v javnem sektorju prejela samo vlogo nepovezanega poslanca Ivana Vogrina, ki so ga člani komisije soglasno podprli. O njegovi kandidaturi bo odločal še DZ.

DZ je na seji 14. junija razrešil predsednico Državne revizijske komisije Miriam Ravnikar Šurk, ki je sicer s funkcije odstopila sama. MVK je nato 15. junija objavil javni poziv za možne kandidate za predsednika Državne revizijske komisije. Na poziv je prišla samo kandidatura Nine Velkavrh, ki pa ni bila popolna, zato je komisija ni upoštevala in sklenila javni poziv ponoviti. Rok za prijavo je 20. julij.

MVK se je na današnji seji dogovoril tudi o kandidacijskem postopku za imenovanje člana Državne volilne komisije. DZ namreč na seji 14. junija ni podprl predloga za imenovanje Bojana Škofa za člana Državne volilne komisije. Tokratni razpis je razširjen in lahko kandidata iz pravne stroke predlagajo tudi drugi, ne le univerze. Rok za prijavo je 20. julij. Nov član Državne volilne komisije bo nasledil Jurija Toplaka, ki je odstopil, ker je opravljal delo, ki ni združljivo s članstvom v komisiji. Imenovan pa bo do izteka mandata komisije.

Oba javna poziva pa bosta objavljena na spletni strani DZ in na tretjem programu TV Slovenija.

Člani MVK so še sklenili DZ predlagati razrešitev Mirana Stanka z mesta člana nadzornega odbora Sklada za financiranje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Neka. Stanko je podal odstopno izjavo zaradi nezdružljivosti funkcije župana s funkcijo člana nadzornega odbora sklada. Če bo DZ Stanka razrešil, bo MVK pozval poslanske skupine, da predlagajo kandidate za člana nadzornega odbora sklada.