Letos nobenega novega gojenca

"Dobesedno nam je bilo rečeno, da tisti, ki smo godni za pokoj, tako ali tako gremo, drugi pa naj si iščemo novo službo kje drugje, saj bomo, v primeru, da se dom zapre, vsi pristali na zavodu za zaposlovanje," nam je povedal naš vir. Sodišče letos na zavod ni napotilo niti enega gojenca, kar je potrdil tudi vodja oddelka za vzgojo v prevzgojnem domu Franci Majcen. "Osebno sicer menim, da je vzrok za to, da letos res še nismo sprejeli nobenega novega varovanca, drugje. In sicer na to vpliva dejstvo, da se naši sodniki in sodnice ne ukvarjajo več izključno s kazenskimi postopki, v katere so vpleteni mladoletniki, temveč tudi s številnimi drugimi kazenskimi zadevami. In dokler bo tako, bodo mladoletniki na stranskem tiru. Sodnice, s katerimi sem govorila, so mi povedale, da je to, ne napotujejo k nam novih gojencev, zgolj splet več okoliščin, ne pa uradno navodilo. Prav tako nam uradno nihče ni omenil, da bi razmišljali o zaprtju doma," pravi Majcen.

Primanjkuje jim vzgojiteljev

Trenutno imajo v Radečah 23 gojencev, kar je v primerjavi s preteklim letom nekoliko manj, a so jih imeli pred desetimi in več leti tudi še manj. "Pozna se tudi, da k nam ne prihajajo več gojenci iz vzgojnega zavoda Logatec. Od tam so večinoma k nam pošiljali težje primere," še pove Majcen. Trenutno je v Radečah še 54 zaposlenih, bilo pa jih je tudi že 65. "Največji kadrovski deficit imamo na vzgojnem oddelku, ki bi moral biti najmočnejši, 17 pa je trenutno pravosodnih policistov oziroma paznikov. Tudi nam se namreč pozna blokada zaposlovanja zaradi varčevalnih ukrepov in nekaj zaposlenih, ki so odšli, nismo mogli nadomestiti z novimi kadrovskimi močmi," še pravi Majcen. Radečane pa pesti tudi dokaj visoka mesečna najemnina, ki jo morajo plačevati za del objektov, ki so bili leta 2008 vrnjeni v denacionalizacijskem postopku sestram usmiljenkam v Beogradu. "Mesečno za najemnino odštejemo 10.887,34 evra, najemodajalec pa je Družba hčera krščanske ljubezni sv. Vincencija Pavlovskega," so povedali v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.