Omenjeni aneks so reprezentativni sindikati javnega sektorja, med katere spada tudi Sindikat ministrstva za obrambo, z vlado sklenili 18. maja letos, v njem pa je bilo določeno, da začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu, ko v veljavo vstopi zakon za uravnoteženje javnih financ. Ker je slednji začel veljati 1. junija, je tako aneks v veljavo vstopil 1. julija.

Zaposleni na ministrstvu za obrambo (Mors) plač za junij sicer še niso prejeli (te naj bi bile za javni sektor izplačane v četrtek), kljub temu pa je po besedah izvršnega sekretarja sindikata za informiranje Marjana Laha mogoče sklepati, da bodo stroški prevoza na in z dela izplačani še po starih predpisih. Aneks namreč po besedah Laha predvideva tudi možnost povračila stroškov prevoza na delo s kilometrino, vendar pa ministrstvo do zdaj od zaposlenih podatkov o kilometrini ni pridobilo.

Iz tega je po Lahovih besedah mogoče sklepati, da bo prevoz na delo obračunan še po starih predpisih, kar konkretno za zaposlene na Morsu pomeni, da bo izplačan izključno v višini najcenejše vozovnice javnega prometa.

Sindikat ministrstvo še poziva, da se tudi stroški prehrane na delu obračunajo po novih predpisih. Slednji, kot je povedal Lah, namreč določajo, da se lahko zaposleni na ministrstvu prosto odločijo, ali bodo jedli v objektih ministrstva ali pa bodo imeli regresirano prehrano. Zdaj, kot je dejal, zaposleni te izbire nimajo in morajo jesti v objektih ministrstva.

Lah še dodaja, da so ministrstvo že večkrat opozorili, da bo treba spoštovati nov zakon, vendar pa do danes odziva še ni bilo.