Vsak dan vsaj deset pritožb

Po besedah Čebašek-Travnikove pri varuhu vsak dan dobijo po deset ali več pobud in pritožb zaradi varčevalnega zakona. Eden od razlogov za ustavno presojo je po njenih besedah neenakost oz. vprašanje, zakaj zmanjšati pokojnine samo nekaterim kategorijam upokojencev. Kot je ob tem izpostavila, so nekateri, tudi pravniki že nakazali, da se "zaradi množičnosti pojava in pomanjkljive argumentacije teh zadev lahko nakazuje problem, podoben izbrisanim".

Se pravi da v obstoječi zakonodaji manjkajo nekateri elementi, ki bi takšen poseg opravičevali, pravi varuhinja. Opozarja tudi, da so upokojenci o znižanju pokojnin dobili le obvestila, na katera pa ni mogoča pritožba. Pri varuhinji so za zdaj mnenja, da zgolj obvestilo ne more nadomestiti odločbe, ki bi jo morali prejeti vsi prizadeti in zoper katero bi potem lahko tudi uveljavljali pravno varstvo.

Če Zpiz zavrne zahtevke, bodo sodišča polna

Prav v zvezi s tem ima za petek dogovorjen sestanek z vodstvom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Zanima jo namreč, kako nameravajo ravnati na Zpizu in kako se bodo odzvali v primeru morebitnih množičnih zahtevkov po izročanju odločb. Upokojenci namreč imajo pravico zahtevati izdajo odločbe v zvezi s spremenjeno višino pokojnine, pravi varuhinja.

Če bodo na Zpizu te zahtevke zavrgli - kar naj bi po informacijah, ki jih ima varuhinja, tudi storili - in potem izdali upokojencem le pravni poduk, se bodo prizadeti lahko obrnili na sodišča. "In potem bomo na sodiščih imeli nekaj tisoč zadev," opozarja Čebašek-Travnikova. "Skratka odpiramo poglavje, ki mu ta hip ne vidimo konca," še ugotavlja.

Zdus pričakuje pobudo za ustavno presojo

V Zvezi društev upokojencev Slovenije so povedali, da pričakujejo, da bo varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik sprejela njihovo pobudo in vložila zahtevo za presojo ustavnosti dela varčevalnega zakona, ki se nanaša na omejevanje pravice do letnega dodatka za upokojence in znižuje pokojnine nekaterim skupinam upokojencev.

"Intenzivno pripravljamo strokovne podlage, ko pa bomo predlog pripravili, naj bi varuhinja po dozdajšnjih zagotovilih podala zahtevo za presojo ustavnosti dela zakona za uravnoteženje javnih financ na ustavno sodišče," je na današnji novinarski konferenci dejal podpredsednik Zdusa Mirko Miklavčič.

Pri tem bodo delovali v sodelovanju in ob podpori Zveze upokojencev ministrstva za notranje zadeve (MNZ), Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Združenja veteranov Sever, Zveze borcev za vrednote NOB in sindikata upokojencev, je povedal.

Predsednik Zveze upokojencev MNZ Niko Jurišič je opozoril, da je država posegla le v določene skupine upokojencev, in sicer "na osnovi neznanih kriterijev". "Zanimivo pa je, da gre pretežno za tiste, ki so se upokojili do leta 1990," je poudaril.

V Zdusu so pripravili tudi obrazce, s katerimi posamezniki lahko zahtevajo izplačilo neizplačanega dela pokojnine. "Posamezniki naj izpolnjeni obrazec pošljejo na naslov, s katerega so dobili obvestilo o znižanju pokojnine," je dejal Miklavčič.

Varuhinja je dejala, da sicer bo vložila pobudo, a verjetno v nekaj tednih in ne še te dni. Kot je dejala, želijo res dodobra preučiti vse možnosti za takšno pobudo, razloge vsebinsko razvrstiti in jih argumentirati z vseh vidikov. Zato je zelo pomembno, da jim čim več ljudi iz različnih organizacij napiše svoja stališča in jim pomaga s svojimi argumentacijami.