Sebični do otrok, ki sploh nimajo varstva

"Našo prošnjo za vpis so v vrtcu zavrnili, ker je premalo prostora. Problem bomo morali rešiti tako, da bomo jeseni najeli zasebno varuško, ki bo bistveno dražja kot vrtec. Namesto da bi bili na Hudinji veseli, da imajo zagotovljeno vrtčevsko varstvo, se zdaj jezijo, ker jim želi občina zgraditi nov vrtec. Ne razumem, da so ljudje lahko tako sebični," nam je dejala Celjanka, ki ni želela biti imenovana.

Toda na Hudinji so prepričani, da se jim je zgodila velika krivica. Na župana Bojana Šrota, ki so ga verjetno po pomoti preimenovali v Boruta, in na mestni svet, so naslovili peticijo z okoli 500 podpisi, s katero so protestirali proti selitvi otrok. V ponedeljek zvečer so s predstavniki občine sedli za skupno mizo, vendar problema niso rešili. Starši so namreč vztrajali pri odločitvi, da otroci ostanejo v vrtcu na Hudinji do takrat, ko bo občina imela v rokah gradbeno dovoljenje za rušitev, podžupanja Darja Turk pa jim je pojasnila, da takšna rešitev ni mogoča.

Vrtec na Hudinji je že star in bi bil nujno potreben obnove, vendar so na občini presodili, da je najbolj pametno, če ga porušijo in na istem mestu zgradijo novega, energetsko učinkovitega. V letošnjem proračunu je občina zagotovila sredstva za projektno dokumentacijo in začela uradne postopke. "Zavedamo se, v kakšni zadregi so se znašli starši in jih na neki način razumemo, zato je izgradnja novega vrtca uvrščena med prednostne naložbe," je zagotovila podžupanja Turkova, ki pa staršem ni mogla zagotoviti, kdaj natančno se bo to zgodilo. Pojasnila je, da bodo vrtec zgradili takoj, ko bodo imeli denar, kdaj natančno bo to, pa se seveda zaradi splošne gospodarske krize ne ve. Da bi otroci v vrtcu ostali do začetka rušenja, je po njenih besedah nemogoče, saj so selitve otrok za uprave vrtca precej velik zalogaj, ki ga ne morejo opraviti kar čez noč in zahteva veliko organizacijskega napora.

Jeseni bo občina zaradi krize še bolj zategnila pas

"Pravijo, da naj bi nov vrtec odprl vrata že septembra prihodnje leto, vendar je to vse v oblakih. V odloku so namreč zapisali, da se gradnja lahko izvaja po etapah in v skladu s finančnimi možnostmi. To pomeni, da če ne bodo imeli denarja, pač ne bodo gradili," je vztrajala predstavnica staršev Tanja Kostanjevec in še dodala, da je vrtec na Škapinovi, kamor naj bi selili nekatere otroke, še bolj dotrajan kot ta na Hudinji in da je zunanje igrišče brez sence.

"Hudinja bo dobila nov vrtec, nihče od 160 otrok ne bo ostal brez varstva. Za vse je poskrbljeno. Ne morete pa od nas pričakovati, da vam bomo obljubili oziroma zagotovili, kako bodo zadeve časovno potekale," je bila neomajna podžupanja Turkova. Nejevoljen je bil tudi župan Šrot, ki je znova poudaril, da je treba razumeti, da občina v tem trenutku za gradnjo nima denarja. Napovedal je še, da bo zato jeseni potreben "varčevalni" rebalans proračuna.