Treba je poostriti je nadzor

"Nesreč in tragedij zagotovo ne bi bilo, če bi lastniki, projektanti in izvajalci del že pri gradnji kurilnih in dimnih naprav bolj dosledno spoštovali predpise na področju vgradnje naprav in tudi izvajanja dimnikarskih storitev. Pomembno je poudariti, da je vsak uporabnik dolžen naprave, ki se vgradijo in uporabljajo, prijaviti! Če bi imeli učinkovite inšpekcijske službe, se takšne nesreče, kot je bila na Rogli, prav tako ne bi dogajale," opozarja Bojan Brenčič, predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS.

Sekcija si zato prizadeva, da bi pristojni nadzor na tem področju poostrili. "Dimnikarske storitve se ne morejo izvajati po časovno izživetih vzorcih, brez nadzora, brez računov, brez plačila davkov in prispevkov, brez sklenjenega zavarovanja odgovornosti in predpisanih naročil ter s pomanjkljivo opremo, pomanjkljivim tehničnim znanjem in nestrokovnim kadrom. V Sloveniji je veliko dobrih izvajalcev dimnikarskih storitev, ki so za svoje delo visoko strokovno usposobljeni, vendar pa je bil nadzor nad izvajanjem teh storitev v pristojnosti nekdanjega ministrstva za okolje in prostor, ki ureditve dimnikarske službe žal ni uvrstilo med svoje prednostne naloge," je kritičen Brenčič.

Drugi problem, s katerim se dimnikarji srečujejo na terenu, je nezaupanje ljudi, ki jim pogosto pred nosom zapirajo vrata. Prepričani so namreč, da lahko opravila, za katera je zadolžen dimnikar, opravijo kar sami in pri tem še nekaj privarčujejo. Pogosto se sploh ne zavedajo, kako nevarne so lahko kurilne naprave, ki ne delujejo brezhibno.

Ljudje jim pred nosom zapirajo vrata

V podjetju Celjski dimnikarji, d. o. o., so že velikokrat opozorili, da svojega dela ne morejo opravljati tako, kot bi si želeli, ker ljudje zavračajo njihove storitve. "Ko pa pride do požarov ali zastrupitev z nevarnim ogljikovim monoksidom, smo ponavadi dimnikarji tisti, ki se moramo zagovarjati, medtem ko tisti, ki so zaradi malomarnosti krivi za nesreče, največkrat ne odgovarjajo," je ogorčena Veronika Županek, prokuristka podjetja Celjski dimnikarji, d. o. o., ki rešitev vidi v tem, da bi jim država podelila večje pristojnosti. Vse, kar lahko naredijo, je namreč to, da človeka, ki jim ne dovoli dostopa do kurilne naprave, prijavijo inšpektorju.

"Dimnikarji nismo nepotrebna črna banda, ampak smo obvezna javna služba, ki preprečuje nesreče. Treba bi bilo spremeniti miselnost ljudi in jim odpreti oči. Ko pride do nesreče, je prepozno. Neustrezne plinske peči, razpokani ali neočiščeni dimniki in druge malomarnosti lahko povzročijo tragedije, vendar ljudje o tem ne razmišljajo, ker menijo, da se njim pač ne more zgoditi nič hudega."

Inšpektorji lani prejeli 3940 prijav

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje pravijo, da so ljudje dolžni dimnikarjem omogočiti, da vstopijo v njihovo stanovanje in opravijo delo. Če jih zavrnejo, s tem storijo prekršek, pristojni inšpektorji pa jim lahko izrečejo opomin ali pa jih kaznujejo z 200 evri denarne kazni. Predlani so inšpektorji prejeli in obravnavali 2530, lani pa kar 3940 prijav, ki so jih dobili od dimnikarskih služb iz vseh koncev Slovenije.