Ponovljen razpis, kot pravi župan, ne prinaša večjih stroškov, pomeni pa določeno časovno zamudo. Kljub tej so v razpisu ohranili rok za dokončanje del že konec septembra letos. Tudi na ponovljenem razpisu so prejeli štiri ponudbe, razlika v ceni med najnižjo in najvišjo naj bi presegala 200.000 evrov, ocenjuje župan Rebolj. Dodaja, da naj bi jih vrtec stal okoli 675.000 evrov, kar 207.000 evrov pa so pridobili iz eko sklada, saj bodo zgradili nizkoenergijski vrtec s kurilnico na biomaso v kletni etaži. Vrtec bo montažen in bo imel le razdelilno kuhinjo, saj bodo za kosila poskrbeli v obstoječem vrtcu. V pritlični etaži bodo uredili štiri oddelke, v nadstropju pa so predvideli možnost za ureditev še dveh dodatnih oddelkov, morda celo za šolarje, saj se bo v naslednjih letih zaradi močnejših generacij otrok s prostorsko stisko srečevala tudi šola. Že to jesen naj bi v novi vrtec preselili malčke iz treh oddelkov vrtca v šoli, en oddelek pa bo tam letos še ostal. Vrtec v Moravčah trenutno obiskuje 223 otrok. Z novim vrtcem naj bi zadostili vsem potrebam.

Kurilnico na lesne sekance bo v kletni etaži uredila Zarja eko energija iz Semiča, ki obljublja deset odstotkov nižjo ceno od drugih energentov. V predpogodbo pa so zapisali tudi, nadaljuje župan Rebolj, da bodo lesno biomaso za sekance kupovali od domačih kmetov. S čistejšo energijo bodo ogrevali tudi vse druge občinske objekte v središču kraja in nekaj individualnih hiš.

V osnovni šoli Jurija Vege v Moravčah med temi počitnicami ne bodo izvedli večjih investicijskih posegov, saj šolo vsa leta vzorno vzdržujejo, je prepričan župan, ki pa se skupaj s šolarji vendarle veseli pomembne pridobitve za ves kraj - nove knjižnice. To so uredili v prostorih izpraznjene trgovine v središču kraja, ki se je preselila na obrobje. Tehnični pregled nove knjižnice, ki se zdaj razprostira na 275 kvadratnih metrih, bo naslednji teden. Tudi uporabno dovoljenje naj bi bilo v kratkem, potem pa bodo začeli seliti knjižnično gradivo iz 60 kvadratnih metrov velikih prostorov v kulturnem domu, kamor naj bi se že naslednje leto preselila občinska uprava. V prav tako novo urejene prostore nad novo knjižnico pa se bodo to poletje preselila moravška društva.