Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je v času prejšnje države imela v lasti skupaj z Zvezo društev vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS) počitniški dom oziroma zdravilišče v Strunjanu, ki so ga zgradili delavci in člani obeh organizacij s svojimi prispevki in delom, pojasnjuje Stanovnik in dodaja, da je bil dom namenjen za oddih in klimatsko zdravljenje vojaških vojnih invalidov.

Z osamosvojitvijo je objekt kupila družba Terme Krka in postala 51-odstotna lastnica, ZZB in ZDVIS pa sta postala 49-odstotna lastnika - v delnicah Krke. V začetku leta 2009 pa je družba Krka od ZZB in ZDVIS odkupila 49-odstotni delež.

Ker ZZB ni imela svojih prostorov, jih je najela od Geološkega zavoda na Zemljemerski 12 in za najem plačevala 18 evrov mesečno po kvadratnem metru, še pojasnjuje Stanovnik.

V letu 2009 je ZZB preko nepremičninske agencije Stoja najela primernejše prostore v desnem traktu v drugem nadstropju poslovne zgradbe na Einspielerjevi 6, katere lastnik je podjetje Ram Invest. Te prostore je zveza januarja 2011 kupila in tako postala 14-odstotna lastnica stavbe, za nepremičnino pa je odštela 1.534.433 evrov.

Prevzeli tudi najemnike

V teh prostorih je ZZB, kot še navaja Stanovnik, prevzela tudi najemnike - Javno agencijo za zdravila, ki je najemno razmerje sklenila z Ram Investom. Ker je zveza postala lastnica, je pod istimi pogoji prevzela najemno razmerje. Cena najema je bila 15,50 evra z vsemi vključenimi stroški in 70 evrov za garažni parkirni prostor, pojasnjuje Stanovnik. Kot zagotavlja, so vsi dokumenti na voljo na vpogled na sedežu ZZB.

Agencija se je 1. junija izselila iz prostorov ZZB, tako da bodo v njih, kot navaja Stanovnik, namestili člane mestne organizacije ZB Ljubljana, ki so na različnih lokacijah, nekaj pa jih dali v najem družbi Svobodna misel.

V ZZB smatrajo, da so s pojasnili javnosti predstavili transparentno delovanje ZZB, od kje njeno premoženje in kako ZZB kot zveza, ki "deluje v javnem interesu, upravlja svoje premoženje in preko svojih 77 združenj ter preko 46000 članov skrbi za poslanstvo krepitve domoljubja in vrednot NOB".

Nekateri mediji so v zadnjem času pisali, da ZZB za vrednote NOB in lastnik Ram Investa Igor Pogačar skupaj služijo z oddajanjem poslovnih prostorov državnim institucijam.