Večina svetnikov programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) sicer meni, da je rebalans potreben, vendar so imeli pomisleke zaradi njegove vsebine. Nekateri med njimi so poudarili, da ni dovolj konkreten.

Tako so sprejeli sklep o podpori racionalizacije poslovanja, vodstvo RTVS pa pozivajo, naj letos več pozornosti nameni pridobitvi komercialnih prihodkov in bolj jasnemu načrtovanju programskih prioritet, prihodnje gradivo za PPN pa naj bo pripravljeno s čim več merljivimi kazalniki ter se osredotoči na več stika z gledalci in poslušalci.

"Rebalans je boleč," je v razpravi svetnikom priznal Filli in pojasnil, da je z njim predvidenih okrog tri milijone evrov znižanja, kar pomeni pet odstotkov glede na polletni načrt. Po zavrnitvi rebalansa pa je medijem dejal, da morajo zdaj s pet odstotki manj denarja narediti vse, kar so v programskem delu načrtovali. "Lahko iščemo notranje rezerve ali oblike racionalizacije, vendar zagotovo tukaj ni treh milijonov, ki bi samo čakali, da jih najdemo," je povedal in dodal, da bo o rebalansu finančnega načrta nadzorni svet odločal v sredo.

Večino svetnikov je zmotila predvsem ukinitev oddaje Nedeljsko popoldne, ki je bila predvidena v rebalansu. Zato so na koncu sprejeli sklep, da bodo o tem dodatno razpravljali na pristojni komisiji in po potrebi znova na prihodnji seji sveta.

Svetniki so nadaljevali tudi z obravnavo celovitega poročila programskih razvojnih projektov za leto 2011. Sprejeli so sklep, s katerim nadzornemu svetu predlagajo oblikovanje posebne delovne skupine za dopolnitev meril za koriščenje razvojnih sredstev v delu, ki se nanaša na soglasje programskega sveta.

Po seji je Filli pojasnil, da so s trošenjem denarja za razvojne projekte začeli leta 2006, gre pa za prihodke od prodaje delnic družbe Eutelsat Communications. S slednjimi si je v zadnjih letih zavod pomagal predvsem s tehnološkim razvojem, potekali pa so tudi programski in kadrovsko-organizacijski projekti. Projekte so v tem mandatu začeli zmanjševati zato, da bi bili lahko "v roku dveh ali treh let sposobni poslovati brez razvojnih sredstev" in le na podlagi rtv-prispevka ter prihodkov iz komercialne dejavnosti.

Svetniki so na predlog Fillija sprejeli tudi sklep, v katerem pozivajo vlado, naj čim prej pristopi k uresničevanju zakonske obveznosti in oblikuje rtv-prispevek za leto 2013, ki še ni zakonsko določen, v skladu z gospodarskimi razmerami.

V zvezi z rebalansom pa so mediji v minulih dneh poročali tudi o pismu odgovorne urednice tretjega televizijskega programa na RTVS Ljerke Bizilj, ki je med drugim zapisala, da jim je vodstvo v tem mandatu skrčilo sredstva za 35 odstotkov. Filli je danes po seji poudaril, da je Biziljeva opozorila na nekatera dejstva ne glede na to, da njen program ravno v tem rebalansu ni bil prizadet, vendar pa je po njegovih besedah "veliko navedb tudi neresničnih", na kar bodo do prihodnje seje podrobno odgovorili.

Po več kot štirih urah razprave so sejo prekinili, na njenem nadaljevanju čez dva tedna pa bodo med drugim obravnavali še programska izhodišča za naslednje leto in aktualno problematiko RTVS.