Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) je pri pripravi sprememb pravilnika za višje strokovne šole opravilo analizo, ki je pokazala, da znaša za višjo strokovno šolo strošek izvedbe višješolskega programa za ponavljavca približno petino sredstev, potrebnih za prvič vpisanega študenta.

Kot so pojasnili, sprememba pravilnika ponuja rešitev, da se financiranje izvedbe programa za ponavljavce s sedanjih 100 odstotkov v prihodnjih treh letih postopoma zniža na 20 odstotkov, hkrati pa v ceni na študenta povečujejo vrednost diplomanta, in sicer v prihodnjih treh letih za 2,5-krat. Na ministrstvu so prepričani, da tako dajejo znanju in uspešnim študentom večjo težo.

Naslednja predlagana novost v pravilniku je, da ima šola za vsakega študenta s posebnimi potrebami pravico pridobiti dodatna sredstva za prilagojeno izvedbo izobraževalnega programa. To je pomemben in zelo pozitiven prispevek države k uresničevanju pravic iz kategorije študentov s posebnimi potrebami, so zapisali.

Hkrati pravilnik ureja tudi financiranje v posebnih in izjemnih primerih, ko ni mogoče financirati šole po obstoječi formuli, denimo v primeru izvajanja programa vsako drugo študijsko leto ali prenehanja izvajanja študijskega programa.

Z vsemi spremembami želijo na ministrstvu dvigniti kakovost višješolskega izobraževanja in narediti študij še privlačnejši. Osnutek pravilnika je ministrstvo, kot so še zapisali, v skladu s 84. členom zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja posredovalo pristojnemu strokovnemu svetu in Sindikatu vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije.