Doslej so po njegovih besedah ukinili deset organov in organizacij, v kratkem jih bodo še 15. V okviru tretje faze reorganizacije je namreč predvideno združevanje raznih zavodov in institutov na različnih področjih.

Na področju zdravstva se bodo združili Inštitut za varovanje zdravja in območni zavodi za zdravstveno varstvo, na področju ministrstva za delo in socialne zadeve bodo spremembe pri centrih za socialno delo. Del njihovih nalog, ko gre za odločanje v konkretnih primerih, se bo namreč prenesel na upravne enote, za ostale skrbstvene naloge pa se bo ustanovil en subjekt z območnimi izpostavami, je pojasnil minister na današnji novinarski konferenci. Združevanja in v nekaterih primerih tudi ukinjanja pa bodo po njegovih besedah tudi na drugih področjih.

Ključen cilj v javnem sektorju je po Pličaničevih besedah povečati vpliv uporabnikov. Želijo pa si tudi bolj "zadovoljnih in ponosnih javnih uslužbencev". Zato se bodo lotili tudi reforme na tem področju. In sicer je Pličanič napovedal reformo plačnega sistema v delu, ko gre za nagrajevanje in napredovanje zaposlenih, kar naj bi vezali na izpolnjevanje merljivih ciljev posamezne organizacije.

Minister je izpostavil tudi, da je resor, ki ga vodi, v skupnih prizadevanjih za uravnoteženje javnih financ "prispeval" 330 milijonov evrov, od tega 134 milijonov pri plačah v letošnjem letu in 161 milijonov v prihodnjem, ter še 37 milijonov za ostala povračila v obeh letih. Po Pličaničevih besedah so varčevali tudi na ministrstvu, saj so pri službenih poteh v tujino, reprezentanci in svetovalnih pogodbah prihranili za 0,3 milijona evrov glede na povprečno porabo v prejšnjih treh letih.

V prihodnje si prihranke obetajo tudi zaradi večje uporabo informacijske tehnologije, s čimer bi po ocenah letno prihranili 29 milijonov evrov. Za cilj pa so si zadali, da bi državna uprava na izključno elektronsko poslovanje prešla z letom 2014, leto pozneje pa bi celovito elektronsko poslovanje vpeljali v celotnem javnem sektorju.

Prav tako naj bi v prihodnje prihranili tudi z načrtovano obsežno energetsko prenovo stavb in racionalno uporabo nepremičnih, ki so v lasti države. Doslej so po ministrovih besedah z raznimi selitvami prihranili 2,5 milijona evrov. Prav tako naj bi prihranke prinesla odprava administrativnih ovir.

Na področju pravosodja je cilj, da mora biti o sporu v povprečju pravnomočno odločeno v enem letu. Državljane pa želijo spodbuditi, da bi se v čim večji meri odločali za alternativne oblike reševanja sporov. Pličanič je še napovedal, da bodo šli v smeri, da mora o sodni veji odločati vrh sodne veje. Linija vodenja v sodstvu bi morala biti bolj jasno določena, pristojnosti predsednikov sodišč, še posebej predsednika vrhovnega sodišča, pa je treba okrepiti.

Poleg tega nameravajo sodnike razbremeniti zadev, ko ne gre za sojenje. Odločanje o nepravdnih zapuščinah nameravajo prenesti na notranje, ukiniti nameravajo sodno preiskavo, velik potencial vidijo tudi v dodatni informatizaciji različnih postopkov.

Sicer pa namerava minister vse odločitve sodne veje oblasti spoštovati. Tudi glede sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice o izbrisanih je prepričan, da bi morala Slovenija to, kar ji sodba nalaga, tudi narediti. Sodbe še ni uspel preučiti, a namerava to še storiti.

Če je sporočilo to, kar navajajo mediji, potem "mora sedaj Slovenija narediti tisto, kar bi sicer lahko naredila že kdaj prej, se pravi: pripraviti ustrezne spremembe zakonodaje in najbrž tudi oblikovati nek odškodninski sklad za morebitne primere, ki bi bili podobni tistim, ki jim je evropsko sodišče ugodilo". Kajti, je dodal Pličanič, treba je vedeti, da sodišče ni ugodilo vsem. Pri tem je še enkrat ponovil svoje mnenje, da je treba odločitev sodišča spoštovati, kakršna koli že je.

Ustrezne spremembe zakonodaje s področja njegovega resorja naj bi po ministrovih besedah sprejeli do konca tega leta, v prihodnjem pa bi ocenili učinke teh sprememb in nato, če bo treba, v letu 2014 sprejeli še dodatne predpise.