ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje že 14 let izvaja socialno ekonomijo in prispeva k večji zaposljivosti zlasti oseb s težavami v duševnem zdravju in drugih ogroženih ciljnih skupin. Prvo konferenco o tej problematiki je organiziralo že leta 2005, kontinuirano pa jih pripravlja od leta 2010.

Glavne ugotovitve takratne konference so bile, da se je socialna ekonomija in njena implementacija v Sloveniji že začela, vendar je iz različnih razlogov neprepoznavna in neuveljavljena. Posamezni primeri dobrih praks niso dovolj, nujno potrebna je ureditev na področju zakonodaje, financiranja in ustvarjanja podpornega okolja. Civilni dialog med vsemi deležniki je potrebno na tem področju izboljšati na vseh ravneh, med drugim tudi ozaveščati javnost, še posebej gospodarstvo, oblikovalce in izvajalce politik. Mednarodne izkušnje so nam pri tem lahko vzgled in spodbuda, vendar moramo pri tem upoštevati specifike okolja v katerem živimo.

Na letošnji že 3. konferenci po vrsti bomo spregovoriti o raznolikosti zaposlovanja, družbenih inovacijah, zagonu socialnega podjetja, vplivu lokalnega okolja na socialno ekonomijo in zadružništvu. Konferenca bo potekala oktobra 2012 v prostorih GSZ Slovenije. Vstop bo prost z možnostjo prostovoljnega prispevka.

Več informacij je in bo na voljo na www.sent.si.