Kot so sporočili z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, je bil danes na to temo na ministrstvu sestanek s predstavnikoma delavcev Vegrada Feridom Hamzičem in Fajikom Musićem, stečajno upraviteljico Vegrada Alenko Gril, predstavnikoma Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Goranom Lukičem in Oskarjem Komcem, predstavnico info točke za tujce zavoda za zaposlovanje Majdo Hostnik in direktorjem centra za socialno delo Ljubljana Moste-Polje Marjanom Vončino.

Dogovorili so se, da delavcev ne bodo izselili v predvidenem roku in da bo stečajna upraviteljica pripravila nove najemne pogodbe, v katerih bodo upoštevani zgolj stroški najema. Za tiste delavce, ki so v zelo slabem socialnem položaju in ne bodo zmogli plačila najemnine, pa je predvidena individualna obravnava z iskanjem možnosti za pomoč, so zapisali v sporočilu.

V samskem domu na ulici Vide Pregarčeve v Ljubljani biva 73 nekdanjih delavcev Vegrada, ki protestno niso plačevali najemnine, saj podjetje nekaterim še vedno dolguje izplačila. Po sklepu stečajne upraviteljice bi morali dom zapustiti do konec junija.

Na ministrstvu pravijo, da je pred dnevi delovna skupina, ki deluje v okviru ministrstva in obravnava posamezne primere stečajev ali drugih stisk, v katerih se znajdejo zaposleni, obiskala samski dom in se dogovorila za naloge centra za socialno delo ter za pomoč Karitasa in Rdečega križa.