V program priprave na samozaposlitev se lahko vključijo brezposelni in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidencah zavoda. Program vsebuje presojo poslovne ideje in delavnico za samozaposlitev, so sporočili iz zavoda za zaposlovanje.

Program priprave

V program subvencije za samozaposlitev se brezposelni lahko vključijo po opravljenem programu priprave na samozaposlitev. Torej potem, ko so pridobili presojo podjetniškega svetovalca, da je njihovo poslovno idejo možno uspešno uresničiti na trgu, in zaključili delavnico za samozaposlitev.

Vključitev v program se izvede na podlagi ocene smiselnosti vključitve in sklenjenega zaposlitvenega načrta, ki ga brezposelni ali iskalci zaposlitve podpišejo pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo. Prednost imajo osebe, ki še niso bile vključene v programe aktivne politike zaposlovanja.

Lani je zavod za subvencije za samozaposlitev izplačal skoraj 22 milijonov evrov, v tem letu pa ima na voljo skupaj 15,3 milijona evrov. Program sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada.

4500 evrov

Subvencija za samozaposlitev še naprej znaša 4500 evrov, prejemniki pa bodo morali samozaposlitev ohraniti neprekinjeno najmanj dve leti. Po podatkih zavoda tako ravna okrog 85 odstotkov prejemnikov subvencije, kar pomeni, da gre za enega najbolj uspešnih programov aktivne politike zaposlovanja.

Pogoji vključitve večinoma ostajajo enaki kot doslej, spreminjajo pa se vstopni pogoji za priprave na samozaposlitev. Tako bodo morali biti kandidati za presojo poslovne ideje pred vključitvijo najmanj tri mesece prijavljeni v evidencah zavoda, samozaposliti pa se bodo morali v 60 dneh po zaključku delavnice in oddati vlogo za subvencijo v osmih dneh po samozaposlitvi.