Naj spomnimo, da je Zavod v decembru 2011 začasno ustavil vključevanje v ukrep, saj so bila načrtovana sredstva zaradi velikega zanimanja brezposelnih in iskalcev zaposlitve v celoti porabljena. Z letošnjim rebalansom proračuna RS je bilo odobrenih dodatnih 5 milijonov evrov, kar pomeni novih 1100 subvencioniranih samozaposlitev v letu 2012.

Vključitev v program je mogoča na podlagi ocene smiselnosti vključitve in sklenjenega zaposlitvenega načrta, ki ga brezposelni ali iskalci zaposlitve podpišejo pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo. Prednost imajo osebe, ki še niso bile vključene v programe aktivne politike zaposlovanja.

Tistim, ki so presojo poslovne ideje že opravili preden je bilo zaradi porabe sredstev decembra lani začasno ustavljeno izvajanje programa, pa se še niso samozaposlili, bodo na Zavodu omogočili  nadaljevanje postopka do pridobitve subvencije, sicer pa se lahko brezposelni v ukrep vključijo po opravljenem programu priprave na samozaposlitev. Torej potem, ko so pridobili presojo podjetniškega svetovalca, da je njihovo poslovno idejo možno uspešno uresničiti na trgu, in zaključili delavnico za samozaposlitev.

Subvencija za samozaposlitev še naprej znaša 4.500 evrov, prejemniki subvencije pa bodo morali samozaposlitev ohraniti neprekinjeno najmanj dve leti. Pogoji vključitve večinoma ostajajo enaki kot doslej. Spreminjajo pa se vstopni pogoji za priprave na samozaposlitev. Tako bodo morali biti kandidati za presojo poslovne ideje pred vključitvijo najmanj tri mesece prijavljeni v evidencah Zavoda, samozaposliti pa se bodo morali v 60 dneh po zaključku delavnice in ne več v 90 dneh, kot je veljajo do zdaj. Vlogo za subvencijo pa bodo morali oddati v 8 dneh po samozaposlitvi in ne več v 30 dneh, kot je prav tako veljajo do zdaj.