Direktor Petrič pojasnjuje še, da imajo Mestne lekarne Kamnik devet poslovalnic, a ustvarijo skoraj četrtino prometa prav v prostorsko najbolj podhranjeni lekarni v zdravstvenem domu v Kamniku, ki je ves čas najbolje obiskana. Zato so si že dalj časa prizadevali, da bi v domu pridobili še kakšen dodaten prostor ali lokacijo v bližini. Ker pa oboje ni bilo na razpolago, so se odločili za gradnjo prizidka na občinski zemlji. Občinski svetniki na zadnji seji gradnji niso nasprotovali, še več, ob podelitvi pravice so celo ugotavljali, da bodo pridobili kar dvakrat, saj Kamničani na tem mestu potrebujejo večjo lekarno, čez tri desetletja pa bo po prenehanju stavbne pravice občina pridobila še prizidek.

Po idejni zasnovi bo prizidek meril dobrih 10 krat 16 metrov in bo povezan z obstoječo lekarno preko obstoječih okenskih odprtin. Od začetka leta, ko je zavod odprl tudi lekarno na Duplici, imajo v Kamniku tri lekarne. Direktor ocenjuje, da so vse tri relativno dobro obiskane, zato se za zdaj ne bodo odrekli nobeni. Na Duplici se občani na novo lekarno še privajajo, ugotavlja direktor in ocenjuje, da je tudi ta lekarna odnesla nekaj prometa njihovi lekarni na starodavni Šutni, kjer imajo lekarno v objektu, kjer deluje že od leta 1870. Ko je bila Šutna odprta za promet, je bil tudi promet v njej dokaj ugoden, zdaj pa se vztrajno zmanjšuje, še ugotavlja direktor Petrič in dodaja, da je kljub temu ne nameravajo zapreti, saj si želijo, da življenje na ulici ne bi povsem zamrlo.