Hrastniški občinski svetniki se ne strinjajo z odprodajo družb Spekter in Domex, kar je ena od rešitev za ohranjanje likvidne sposobnosti rudnika. Kot je pojasnil župan Miran Jerič, namreč obe družbi dobro poslujeta, zato ne vidijo razlogov za njuno odprodajo, so pa za to, da država okoli 600 stanovanj, ki jih upravljata družbi, prenese na lokalne skupnosti, torej občine Hrastnik, Zagorje in Trbovlje. Enako predlagajo tudi za druge objekte, ki jih upravlja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, med katerimi gre v večini primerov za prostore različnih društev, ki so jih zgradili tudi s prispevki občanov.

Kar zadeva krčenje sredstev za zapiralna dela, pa se bojijo, da ne bo dovolj sredstev niti za varno zaprtje jam, kaj šele za prostorsko-ekološko sanacijo. Posledice pri tem ne bodo vidne le v okolju, temveč lahko vplivajo tudi na zdravje ljudi, je dejal Jerič ter poudaril, da mora država poskrbeti tudi za rudarje in zagotoviti sredstva za prezaposlovanje, odpravnine in druge aktivnosti v okviru kadrovsko-socialnega programa.

Jerič je ob tem dodal, da v Hrastniku podpirajo vse razvojne energetske projekte Zasavja, od gradnje hidroelektrarn in rekonstrukcije kotla v Termoelektrarni Trbovlje do gradnje plinsko-parne elektrarne ter nadaljnjega odkopavanja premoga v novem rudniku Brnica.