Za nadaljevalno poklicno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah je bilo leta 2010 namenjenih 36,5 odstotka manj sredstev kot leta 2005. Med podjetji, ki so izobraževala zaposlene, jih je največ pripadalo skupini, ki je zaposlovala od 10 do 19 zaposlenih, kažejo podatki državnih statistikov.

Po stanju konec leta 2010 so podjetja, ki so izobraževala svoje zaposlene, imela skupaj 442.161 redno zaposlenih, med njimi je bilo 175.609 žensk. Vsi zaposleni so leta 2010 opravili 778,6 milijona delovnih ur, od tega so ženske opravile 304,3 milijona delovnih ur, kar je za 35,8 odstotka manj od skupnega števila delovnih ur, ki so jih opravili moški. Celotni stroški dela so v omenjenih podjetjih znašali 12,8 milijarde evrov.

Moški so se v letu 2010 izobraževali 17,8 plačane delovne ure, ženske pa 18 plačanih delovnih ur ali 0,2 plačani delovni uri več.

Z vidika velikosti podjetij glede na število zaposlenih sta za programe formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja namenili najmanj plačanih delovnih ur skupini podjetij, ki zaposlujejo od 500 do 999 in od 1000 in več delavcev. V obeh skupinah so se zaposleni izobraževali od 27,7 do 31,4 ure. Največ plačanih delovnih ur (62,4) pa je za izobraževanje in usposabljanje namenila skupina majhnih podjetij (takih, ki zaposlujejo od 20 do 49 delavcev). V velikih podjetjih (1000 in več zaposlenih) so za programe izobraževanja in usposabljanja svojih zaposlenih porabili 27,3 plačane delovne ure.