Svetniki omenjenih svetniških skupin so ob predstavitvi za sklic izredne seje opozorili, da je komisija za upravni nadzor na ministrstvu za zdravje ugotovila nepravilnosti pri poslovanju Lekarne Ljubljana v času, ko je bil direktor Marko Jaklič. Vodenje lekarne je bilo namreč po ugotovitvah komisije usmerjeno v rast prodaje ter posledično povečevanje zaslužka in dobička v tržni dejavnosti. Pobudniki za sklic izredne seje ob tem poudarjajo, da to ni skladno z namenom zakona o lekarniški dejavnosti in zakona o zavodih.

Razveljavitev soglasja Lekarne Ljubljana za ustanovitev podjetja LL Grosist pa svetniki predlagajo, ker so zavodi organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička, LL Grosist pa je bil po njihovem mnenju ustanovljen prav s takšnim ciljem.

Glede zaščite javnega interesa v zvezi z aktom o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta gradnje Stožic pobudniki izredne seje poudarjajo, da sta tako računsko sodišče kot nadzorni odbor Mestne občine Ljubljana v svojih poročilih opozorila na številne pomanjkljivosti pri tem projektu. Zato predlagajo, da mestni svet oblikuje zahtevo računskemu sodišču za izvedbo celovite revizije projekta.

Svetniki SDS, NSi in Zelenih Slovenije pa predlagajo tudi sklep o zaščiti javnega interesa na območju Vrtnega mesta Sibirija na Barju, ki je v lasti podjetja članov družine župana Zorana Jankovića in z njim povezanih podjetij. Nekateri svetniki ob tem opozarjajo na zlorabo notranjih informacij pri spremembi namembnosti zemljišč. Po njihovih navedbah je bilo to območje v strateškem načrtu namenjeno proizvodnji in storitvenim dejavnostim, v izvedbenem načrtu pa je že namenjeno gradnji stanovanj.

V zvezi s tem se je med prvopodpisanim za sklic izredne seje Miho Jazbinškom (Zeleni Slovenije) in županom vnela tudi razprava, ali to točko obravnavati brez navzočnosti javnosti, saj gradivo vsebuje tudi predpogodbe med osebami zasebnega prava, ki so lahko zaupne narave. Ker iz Jazbinškovega pojasnila izhaja, da so vsi priloženi dokumenti javne narave, so jih objavili v gradivu za sejo in poslali vsem svetnikom, so pojasnili v službi za organiziranje dela mestnega sveta.

V nasprotju z redno sejo mestnega sveta občinski statut določa, da izredna seja poteka po dnevnem redu, navedenem na sklicu, ter da se o dnevnem redu ne razpravlja in ne glasuje.