V Sloveniji v sistemu opazovanja, obveščanja in alarmiranja sicer deluje 13 regijskih centrov za obveščanje. Uprava RS za zaščito in reševanje je opravila analizo delovanja in obremenjenosti vseh centrov, ki je pokazala, da so posamezni centri zlasti v nočnem delu bistveno manj obremenjeni. Ob tem podatku ter ob upoštevanju kadrovske zasedenosti v posameznih centrih je bila sprejeta odločitev o racionalizaciji dežurstev ponoči, je zapisano na spletni strani ministrstva.

Tako se bodo nočne izmene iz Murske Sobote in Ptuja prenesle v Maribor, iz Novega mesta v Brežice, iz Postojne v Koper, iz Slovenj Gradca v Celje ter iz Trbovelj v Ljubljano. V centrih za obveščanje Brežice, Celje, Koper, Maribor in Ljubljana bo sicer vsaki nočni izmeni operater iz enega izmed centrov, v katerih bo nočna izmena ukinjena, so zapisali.

Kot so še zapisali, je v nekaterih regijskih centrih tudi nepopolna zasedba delovnih mest. In ker je za zagotavljanje odzivnosti na klice v sili treba zagotavljati dva operaterja na izmeno ter njihovo zadostno število, ministrstvo ocenjuje, da jim bo s takšno reorganizacijo regijskih centrov uspelo zagotoviti te pogoje.

Ob tem so poudarili, da centrov ne ukinjajo, saj bodo vsi še vedno sprejemali klice v sili čez dan, le ponoči bodo klici iz nekaterih centrov prevezani v sosednje centre. Uporabniki storitve klica v sili na številko 112 spremembe ne bodo čutili, saj jim bo, tako kot zdaj, ustrezna pomoč pravočasno zagotovljena, so še zapisali.