Lani so bili stanovanjski stroški veliko finančno breme za 40 odstotkov gospodinjstev oz. za tri odstotne točke več kot v letu 2010, ta odstotek pa je še višji med gospodinjstvi v najemniških stanovanjih, saj dosega kar 59 odstotkov. Pri tem je treba upoštevati, da je bilo najemnikov v Sloveniji razmeroma malo (približno devet odstotkov gospodinjstev), ugotavlja državni statistični urad.

Več kot tretjina ljudi v razpadajočih domovih

Vsaj enkrat v zadnjih 12 mesecih pred izvedbo ankete statističnega urada je s plačilom stanovanjskih stroškov zaradi finančne stiske zamudilo 16 odstotkov gospodinjstev, kar je sicer za eno odstotno točko manj kot leto prej.

Lani je 35 odstotkov gospodinjstev živelo v stanovanjih, v katerih so imeli bodisi puščajočo streho, bodisi vlažne stene, temelje ali tla, bodisi trhle okenske okvirje ali trhla tla, pri čemer so več teh težav imela gospodinjstva, ki so živela v najemniških stanovanjih. Z vidika vrste zgradbe, v katerih so bila ta stanovanja, so imela največ težav gospodinjstva, ki so živela v večstanovanjskih zgradbah z manj kot 10 stanovanji.

Težave s hrupom je imelo lani 18 odstotkov gospodinjstev, z onesnaženostjo 20 odstotkov gospodinjstev, težave s kriminalom, z nasiljem in vandalizmom pa devet odstotkov gospodinjstev.

Veliko jih je brez ogrevanja

Primerno toplega stanovanja si lani ni moglo privoščiti šest odstotkov gospodinjstev, ugotavlja statistični urad.

Nepričakovane izdatke v višini 600 evrov bi v letu 2011 iz lastnih sredstev lahko pokrila polovica gospodinjstev.

V 35 odstotkih gospodinjstev si vsaj en član gospodinjstva ni mogel privoščiti enotedenskih letnih počitnic zunaj doma. Največ takih je bilo med enočlanskimi gospodinjstvi (48 odstotkov) in enostarševskimi gospodinjstvi (42 odstotkov).

Mesni oz. enakovredni vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan si je lahko privoščilo 88 odstotkov gospodinjstev.

Več kot pol najemnikov težko preživi mesec

Z mesečnim dohodkom, ki so ga prejemala, je brez težav preživelo 10 odstotkov gospodinjstev, s težavo pa 32 odstotkov gospodinjstev. Glede na lastniški status stanovanja se je s težavami spopadalo več najemnikov kot lastnikov; med najemniki je bilo takih, ki so finančno s težavo preživeli mesec, 56 odstotkov, med lastniki stanovanj pa 29 odstotkov.

Število gospodinjstev, ki finančno s težavo preživijo mesec, se je lani glede na leto 2010 zvišalo za eno odstotno točko, glede na letu 2007 pa za 10 odstotnih točk.

Gospodinjstev, ki si niso mogla privoščiti barvnega televizorja ali pralnega stroja, je bilo lani manj kot odstotek. Osebni računalnik je imelo 68 odstotkov vseh gospodinjstev, šest odstotkov gospodinjstev si ga ni mogla privoščiti, 26 odstotkov gospodinjstev pa ga ni imelo iz drugih razlogov.

Osebni avtomobil je imelo 82 odstotkov gospodinjstev, pet odstotkov si ga ni mogla privoščiti, 13 odstotkov gospodinjstev pa ga ni imelo iz drugih razlogov.