Z določbo glede podaljšanega bivanja so v pravilnik želeli vnesti, da podaljšano bivanje in dopolnilne dejavnosti ne bi smele potekati istočasno. A je minister za izobraževanje Žiga Turk po posvetovanju z ravnatelji, predstavniki staršev in s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) sklenil, da to določbo umakne, odločitev pa bo sedaj prepuščena šolam.

Sicer pa v pravilniku ostane nespremenjeno stališče, da glede na sedanji finančni položaj ni dopustno, da bi bilo v popoldanskem času možno istočasno opravljanje podaljšanega bivanja in dopolnilnih dejavnosti za isto skupino učencev. Ostane pa določilo, da se pouk ne sme začeti pred 7.30; pred to uro bo možno samo jutranje varstvo.