V minulem šolskem letu je Zoisovo štipendijo prejemalo 10.655 štipendistov, od tega 20 odstotkov prvič. Štipendisti in tisti, ki jim štipendijsko razmerje trenutno miruje, morajo za nadaljnje prejemanje štipendije vsako leto izkazati izpolnjevanje splošnih pogojev.

Dijaki morajo izkazati povprečno oceno 4,10 ali izjemen splošni uspeh na maturi, študenti pa povprečno oceno 8,50. Poleg tega dijaki oziroma študenti lahko predložijo tudi dokazila o izjemnem dosežku v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih.

Za prvo pridobitev štipendije so pogoji in merila enaki kot za nadaljnje prejemanje, le da se vloge novih vlagateljev še dodatno razvrščajo. Za osnovnošolce na prehodu v srednjo šolo je tako na voljo kar 55 odstotkov oziroma skoraj dva milijona evrov.

Višina osnovne Zoisove štipendije sicer znaša 66,05 evrov na dijaka in 101,78 evrov za študenta. K osnovni štipendiji pa se lahko dodelijo tudi različni dodatki. Ti se dodelijo za vrsto in področje izobraževanja, za izkazan uspeh (razen v 1. letniku), za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča in za štipendiste s posebnimi potrebami.

Enega ali več dodatkov v študijskem letu 2011/2012 je prejemalo preko 90 odstotkov vseh štipendistov, povprečna štipendija z dodatki za dijaka je znašala 141,97 evrov mesečno in za študenta 221,24 evrov. V skladu s spremembo zakona se ukinja dodatek glede na dohodek v družini štipendista. Povprečna štipendija brez dodatka je znašala 136,05 evrov za dijake in 217,50 evrov za študente.

Letos na voljo enak obseg sredstev kot lani

Kot so še dodali, je v letošnjem letu za nove Zoisove štipendiste na voljo enak obseg sredstev kot preteklo leto. Kljub temu pa skupna višina sredstev za Zoisove štipendiste sklada vsako leto narašča, navajajo v javnem zavodu. V letu 2009 je država Zoisovim štipendistom sklada izplačala preko osem milijonov evrov, v letu 2011 pa že preko 18 milijonov evrov.

Čeprav se večina Zoisovih štipendistov - dijakov izobražuje v gimnazijskih programih, to ni pogoj za pridobitev štipendije. Med študenti je preko 83 odstotkov štipendistov vpisanih na bolonjske programe, največ na programe s področja zdravstva, in sicer 20,8 odstotka. Več kot polovica štipendistov se je vpisalo na univerzitetni in skoraj tretjina na magistrski študij.

Zoisovo štipendijo je možno pridobiti tudi za izobraževanje v tujini, ki jo trenutno prejema 175 štipendistov. Večina, kar 87 odstotkov se jih izobražuje v EU, predvsem v Avstriji in Veliki Britaniji. Med ne-evropskimi državami pa je največ štipendistov v ZDA. V primeru izobraževanja v tujini štipendist prejema enake dodatke kot pri izobraževanju doma, le osnovna štipendija je višja - 132,10 evrov za dijaka in 203,56 evrov za študenta.