Na vprašanje, zakaj pripravljajo usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za turistične animatorje, če pa je povpraševanje po njih na trgu dela manjše od ponudbe, je vodja programa na Centru za poslovno usposabljanje GZS Tatjana Kert odgovorila, da delo turističnega animatorja trenutno opravlja veliko ljudi, ki so »priučeni« in izhajajo iz različnih drugih poklicev ter za to nimajo formalne izobrazbe, lahko pa se vključijo v postopek pridobitve certifikata NPK in si pridobijo tudi formalno priznano poklicno usposobljenost. »Usposabljanje hkrati pomeni tudi pridobitev novih znanj, ki so koristna pri mnogih drugih delih v turizmu,« dodaja Kertova in hkrati priznava, da je bil odziv za pridobitev te poklicne kvalifikacije doslej majhen, a je kljub vsemu v porastu.

Udeleženci usposabljanja pridobijo številna znanja s področja odnosa do gosta, komuniciranja z gostom, sprejema gosta, informiranja gosta, organiziranja izletov, različnih animacij, tematskih dogodkov ipd. »Ta znanja lahko s pridom uporabijo ne le v turizmu, ampak tudi na drugih področjih dela, kjer je treba obvladovati delo s strankami. Tudi poslovna sekretarka v podjetju mora imeti ustrezen odnos do strank in znati mora organizirati srečanja, dogodke in seminarje,« pravi Kertova.

Priložnost za dodatno dejavnost samozaposlenih

Zaposlitev turističnih animatorjev je sicer možna v turističnih agencijah, na turističnih kmetijah, v hotelih, agencijah in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z organizacijo in izvedbo različnih družabnih dogodkov, kot so rojstni dnevi, poroke in tudi »team buildingi«, pravi Kertova. Imajo namreč vsa potrebna osnovna znanja, za specifična področja oziroma aktivnosti pa se, tako kot pri drugih delih, lahko posebej pripravijo.
»Turistični animator je sorazmerno nov poklic in zato še ni prepoznaven med delodajalci. Ker je kakovost storitve vse bolj pomembna, pa vse več turističnih organizacij skrbi za popestritev svoje ponudbe in turistični animator jim prav to zagotavlja,« pred razmahom poletne turistične sezone poudarja Tatjana Kert. In ker je delo turističnega animatorja lahko zgolj sezonsko, je ta poklic primeren tudi za samozaposlitev, kot dodatna kvalifikacija storitev, ki jih samozaposleni že izvaja.