Pri tem naj vsaj en multipleks omogoča prosto dostopnost programov v standardni ali visoki razločljivosti, vzpostavljen pa naj bo v tehnologiji, kot je predvidena v državni strategiji za prehod z analogne na digitalno radiodifuzijo, je, kot so sporočili z ministrstva, dodal minister Turk. Po ministrovem mnenju je nujno treba sprejeti ukrepe, ki bodo oživili nadaljnji razvoj prizemne digitalne radiodifuzije.

Minister Turk je v pismu Apeku opozoril, da pri prehodu s prizemne analogne na digitalno radiodifuzijo in po njem nekatere s strategijo predvidene aktivnosti niso bile izvedene, kar je povzročilo pomembno zaostajanje in razlike od načrtovanega razvoja digitalne radiodifuzije. "Po izvedenem digitalnem prehodu smo v nasprotju s pričakovanji priča stagnaciji ne samo prizemne radiodifuzije, ampak tudi ponudnikov vsebin, kar pomembno slabi pluralnost celotnega medijskega prostora," so poudarili na ministrstvu.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je sicer pristojno za vodenje razvojnih politik na področju elektronskih komunikacij, kar vključuje tudi prenosne vidike distribucije radijskih in televizijskih programov. Pri načrtovanju prehoda s prizemne analogne na prizemno digitalno radiodifuzijo sta bili tako skladno z dokumenti EU sprejeta strategija za prehod z analogne na digitalno radiodifuzijo in zakon o digitalni radiodifuziji.

Pomembno vlogo pri izvedenem digitalnem prehodu je imel Apek, ki na podlagi javnega pooblastila iz zakona o elektronskih komunikacijah upravlja z radiofrekvenčnim spektrom, kar je v obdobju razmaha splošne digitalizacije ter mobilnih tehnologij in komunikacij izrednega pomena.