Več kot 12.000 hektarov pogozdenega Krasa

Še ob začetku sedanjega stoletja je bil Kras res kras, ki so ga neusmiljeno dalje uničevali dež, sonce, burja. Prva pogozdovalna dela so začeli v času Avstrije. Delo so nadaljevali pod Italijo in sistematičnega pogozdovanja smo se lotili tudi mi po osvoboditvi. Tako je bilo skupaj pogozdenih več kot 12.000 hektarov najslabših površin po 400 hektarov na leto. Za to so porabili okoli 22 milijonov sadik in pol ter še precej semena kraškega bora. Te številke veljajo samo za sedanji koprski okraj, ki pa zajema ves glavni del pravega Krasa. Po novih načrtih bo pogozdovanje mnogo načrtnejše in bo zajemalo občine Sežana, Hrpelje, Koper, Ilirska Bistrica in Postojna. Pogozdovali pa bodo tudi nekraške, flišne goljave v občinah Koper, Izola in Piran. S tem želijo omiliti pomanjkanje humusa, vode in lesa ter zmanjšati vpliv sonca in burje.

Pomanjkljivosti letošnjega "Kdo je kdo" v Ameriki

Prvega ameriškega astronavta, podpolkovnika Johna Glenna, ni v zadnji izdaji ameriškega leksikona Kdo je kdo v Ameriki, ki so ga začeli prodajati v soboto. Založniki se opravičujejo, da je šel leksikon skozi zadnjo redakcijo nekaj dni prej, preden je Glenn trikrat uspešno obletel Zemljo. Vendar tisk toliko ostreje kritizira založnike, ker najdemo v leksikonu o Glennovih predhodnikih Shepardu in Grissomu izčrpne podatke, čeprav sta samo "skočila" do vesolja. Kot drugi nesmisel navajajo kritiki dejstvo, da so v tej zadnji izdaji posvetili ameriškemu predsedniku samo 18 vrstic, medtem ko imajo nekateri poslovni ljudje tudi po 90 dni in več vrstic.