Evropski prvaki v nogometu

Spodnje besede so v liku razporejene v osmih smereh, vodoravno, navpično ter poševno v levo in desno, in sicer naprej in nazaj. Poiščite jih in prečrtajte. Nekatere besede segajo v prazne dele lika, zato dopišite manjkajoče črke, da boste, brano vodoravno, dobili devet dosedanjih evropskih nogometnih prvakov.

ALTAJ - BREUER - CESARIČ - DRIADA - ELAINE - EMPIEM - GOIAS - GONOBA - GROZA - ILNIK - ISERE - JAGNED - JOANNES - KADARE - KAFRA - KINIK - KLASA - KORNEA - KREFLI - KUBANKE - KVASAČ - LEALI - LIJAK - LIKALEC - LUSKANJE - MAKLER - MEGLIČ - MEVŽA - MOTORČEK - NIČLA - NORČE - NORNE - NRAVI - ODLIKA - PASADENA - PATETIK - PAVPER - PAZKA - PENEZI - PERUT - POKLJAJ - PRADOBA - PRAMENČEK - PUŠPAN - RAZCEP - RAZLIKA - RECIKLAŽA - RODMAN - RURALIST - SATJE - SEKTANT - SERRA - SKAARDAL - SKATOL - SOLITER - SREDSTVO - ŠAPKA - ŠEŠOK - ŠKALE - ŠTOKAVKA - TABATIERA - TAKSI - TANTRA - TEINT - TELEBAN - TERACO - TIRAN - TKALKA - TOPLA - TRAORE - TRATE - TRPKOST - VADNINA - VARPA - VAŽIČ - VERSTVO - VOSEK.

Rešitev: Sovjetska zveza; Španija; Italija; Nemčija; Češkoslovaška; Francija; Danska; Nizozemska; Grčija.