Med priimki v Sloveniji je priimek Šket na 384. mestu za priimkoma Hriberšek in Štefančič na 382.-383. in pred priimki Drevenšek, Polanec in Vaupotič na 385.-387. mestu. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je 1. januarja 2011 s priimkom Šket podpisovalo 652 (1971: 592; 1997: 661) prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v savinjski 444 ali 68,1 odstotka, v podravski 135 ali 20,7 odstotka, v osrednjeslovenski 49 ali 7,5 odstotka itd.

Priimek Šket je tudi sestavina dvojnih priimkov. Takih priimkov je bilo konec leta 1997 skupaj 16, in sicer 10 s priimkom Šket na prvem in 6 na drugem mestu, npr. Šket Fakin, Šket Kraševec, Šket Motnikar, Šket - Počivalšek, Šket Serec in Čehovin Šket, Knez Šket, Tavčar Šket.

Priimek Šket ima tudi pisno različico Sket. Tako se je 1. januarja 2011 pisalo samo 15 oseb, vse iz osrednjeslovenske regije.

Priimek Šket z različico Sket je mogoče prek vzdevka povezovati z narečnima glagoloma škétiti v pomenu ‘nepotrebno rezkati ali cepkati’ ali škétiti se v pomenih ‘biti trmast, uporen, upirati se, omahovati’. V prvem primeru bi lahko bil tako z vzdevkom ali priimkom Šket poimenovan kdo, ki je kaj nepotrebno rezkal ali cepkal ali preneseno: ki ni imel pravega dela ali se ga je loteval na neustrezen, napačen način. V drugem primeru, tj. v povezavi z glagolom škétiti se v pomenih ‘biti trmast, uporen, upirati se, omahovati’, je bil tako prvotno poimenovan trmast, uporen ali omahljiv človek.

Iz priimka Šket sta s priponskima obraziloma -a in -elj tvorjena priimka Šketa (2011: 125) in Šketelj (33), iz priimka Sket pa priimek Sketelj (9).

Med nosilci priimka Sket je tudi pisatelj Jakob Sket (*Mestinje 2. maj 1852 - †Celovec 11. april 1912), ki je najbolj znan po povesti iz turških časov Miklova Zala (1884).