Vodoravno: 1. ameriška pevka in igralka (Diana), 5. gojenje, 9. starogrška stavba, namenjena zlasti za glasbene prireditve, 11. zelje, 12. človek, ki kaj vplača, 15. satirična dela, 18. živalski vrt, 19. delavec, ki izdeluje kalupe, 21. v grški mitologiji brodnik, ki je duše umrlih vozil prek podzemnih rek, 22. začetnici pevca Gostiše, 23. nočni gostinski zabavni lokal, 24. nasprotje jaza, 26. hrvaški otok, največji v Jadranskem morju, 27. cvetlica, 29. slovenska pevka (Nuša), 31. figura pri plesu četvorki, 32. čas, ko prehaja noč v dan, 33. italijanski filozof in pisatelj (Umberto), 34. neumen, nespameten človek (koroško), 36. drugi vokal in enaindvajseta črka abecede, 37. ime ameriškega igralca Cruisa, 38. dlaka pod nosom, 40. Peltonova vodna turbina, 42. testen izdelek z nadevom, 44. ameriška pevka (Yoko), 45. pripadnik germanskega plemena, 46. duševno in telesno propadel človek, 49. glavni števnik, 50. nadzemni deli repe, 51. rimski pozdrav, 52. kanec, kanček, 53. biblijski najstarejši Noetov sin, praoče Semitov, 54. izrek sodbe o krivdi, 57. mesto v vzhodni Turčiji, 58. nižja lesnata rastlina, 59. področje, na katerem ima oblast emir, 61. biokemični procesi, pri katerih nastajajo energija, potrebna za življenje, in snovi za obnavljanje celic, 63. bengalska konoplja, 64. vodna pregrada, 66. skrajni konec polotoka, 67. Verdijeva opera, 68. majhna nočna ptica, podobna sovi, 70. zaobljen, okrogel predmet, 71. ime bolivijskega politika Moralesa, 73. krojačica, 75. ugled, veljava, 76. moštvo, team, 77. kučma (zastarelo), 78. ameriški pesnik in pisatelj (Edgar Allan), 80. kemijski znak za telur, 81. gorska skupina v Grčiji, 84. potepuh, 86. hrvaški otok v Kvarnerju, 87. majhen kozarec, 89. grški filozof, 91. jezdec, 92. nihajoči gib telovadca, visečega ali oprtega na drogu ali bradlji, 93. državna blagajna, 94. stara nordijska epska pripoved.

Navpično: 1. roleta, 2. slavilna lirska pesem, 3. zrezana slama, rezanica (prekmursko), 4. priprava za merjenje vodne globine, 5. majhen jez, majhna pregrada, 6. na vlažnih tleh rastoča rastlina z drobnimi bledo rumenimi cveti, 7. obdobje mezozoika, v katerem so prevladovali iglavci in so se pojavile ptice, 8. prebivalke Asirije, 10. najdaljša reka na svetu, 11. osamitev zaradi suma okuženosti, 12. vzbrstenje, 13. izmenjava mnenj, misli, 14. glodalec s krajšimi zadnjimi nogami, 15. črn prah, ki nastane pri gorenju ob premajhni količini kisika, 16. vrhnja plast nekaterih notranjih organov, skorja, 17. zbiranje podatkov ali mnenj o določenem vprašanju, 20. priprava za pisanje in risanje, 23. strojni del, ki se giblje v valju, 25. stvar, ki prinaša nesrečo, 28. nekdanji trgovec z žimo, 29. stalno najeta ženska na kmetiji za pomoč pri gospodinjskih in kmečkih delih, 30. ime ameriškega satirika Buchwalda, 35. ameriški filmski igralec in režiser (Kevin), 38. dragoceno krzno podgane pižmarice, 39. gorski travnik, rut, 40. nizka okrogla posoda za pečenje, cvrenje, 41. rt v vzhodni Španiji, 43. ime britanske igralke Redgrave, 47. zbiranje denarja med svati za nevesto, godca, kuharico, 48. ime radijske napovedovalke Korošec, 49. hitro hlapljiv tekoč bojni strup, 52. popolna, globoka nezavest, 53. ime ameriške igralke Lyon, 54. hribovska vas v Krimsko-Mokrškem hribovju (dve besedi), 55. ploščat kos lesa iz podolžno razžaganega debla, 56. kletka, gajba, 57. nerazgibanost, nedejavnost, 58. kraj severno od Kamnika, 60. ameriški satelit, 61. pretakanje, 62. mesto v južni Srbiji, 65. jeklena vrv za utrditev jamborov, 68. močviren nižinski svet, porasel s travo in nizkim grmičjem (štajersko), 69. ukrenitev, 70. ata, oča, 72. skupina ljudi, ki sedijo za isto mizo, 74. malajska blaznost, 78. pretirano navdušenje, pretirana vznesenost, 79. naočniki, 82. jezero vulkanskega porekla, 83. razpršen tok tekočine, 85. barva igralnih kart, 86. fant, pob, 88. izredna lepota, 90. presenetljiv, duhovit domislek, zlasti v filmu, gag.