Na prvi javni tribuni v organizaciji Zveze civilnodružbenih organizacij Slovenije za pravičnost, enakopravnost, solidarnost in trajnostni razvoj (Zveza CoS) in Koks sta v pogovoru sodelovala pesnik, pisatelj in dramatik Ivo Svetina in sociolog Jože Vogrinec, program pa je povezoval Igor Koršič.

Vsi govorci so se strinjali, da smo Slovenci priče ukinjanju demokratične, pravne in socialne države. Izrazili so tudi zaskrbljenost, ker nas "oblast vodi po poti, ki ogroža temelje naše države, njeno samostojnost in neodvisnost."

Vogrinec je dejal, da izvršna oblast in parlament v Sloveniji danes "počez" spreminjata vrsto zakonov, zato se je treba vprašati, če sploh delujejo zakonito. Ko zakonodajna in izvršna oblast v neki državi ne spoštujeta ustave, imamo državljani dolžnost, da sodržavljane na to opomnimo, je opozoril Vogrinec.

Svetina pa je izpostavil, da nam je bila državljanom odvzeta pravica biti srečen. Mladim generacijam je bila po njegovih besedah odvzeta perspektiva, prihodnost pa je grožnja.