Revizijo je naročil rektor Univerze na Primorskem Dragan Marušič. Opravila jo je družba ABC revizija in s poročilom seznanila tako rektorat kot revidiranca. Revizija je ugotavljala, kako so bila porabljena sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS), pri tem pa se je lotila natančnejše analize 13 projektov, ki jih je financiral ARRS, in so bili končani leta 2011. Večina teh se je sicer začela že februarja 2008, dva pa maja 2009.

Revizija je po pisanju časnika pokazala, da je ZRS pri omenjenih 13 projektih izkazal prevelike stroške oziroma nenamensko porabo v višini 591.865 evrov. Za omenjene projekte ZRS po ugotovitvah revizije ni izkazal porabe 486.601 evrov, saj jih je porabil za druge namene. V sklepih revizije tudi piše, da ZRS nima ustreznih podlag, iz katerih bi bile razvidne dejanske obremenitve zaposlenih po posameznih projektih.

Pri pregledu stroškov za blago in storitve so revizorji odkrili tudi stroške, za katere so ocenili, da niso neposredno stroški projekta. Tako naj bi samo na vzorcu petih odkrili za 9389 evrov spornih stroškov.

Rektor Marušič za komentar za časnik ni bil dosegljiv, odgovoril pa je direktor ZRS Darko Darovec, ki je dejal, da revizije ne more komentirati, ker je še ni dobil. Zatrdil pa je pa, da ni bilo nič nezakonitega.