Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji je bil ustanovljen maja lani, v skladu z Deklaracijo Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki je bila 1. februarja 2011 v Državnem zboru sprejeta z več kot dvotretjinsko večino. Za sprejetje deklaracije so takrat glasovali tudi v SDS, ki je največja stranka koalicije.

Zveza zvez ocenjuje, da je bila ukinitev sveta prenagljena, enostranska in za demokratični dialog v družbi med vsemi njenimi državljani in njihovimi narodnimi skupnostmi neprimerna. Vladi zato predlagajo ponoven premislek ter jo pozivajo, da svoj sklep o ukinitvi zavrže in sprejme sklep o ponovni vzpostavitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji.

Predstavniki narodov nekdanje SFRJ protestirajo zaradi ukinitve sveta vlade za vprašanja teh narodov

Zveza zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji izraža javni protest zaradi ukinitve sveta vlade za vprašanja pripadnikov omenjenih narodov. Kot poudarjajo, je to edino vladno telo, ki je lani že vzpostavilo prepotrebno komunikacijo med državo in temi narodnimi skupnostmi.

Svet vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji je v deklaraciji o položaju omenjenih pripadnikov, ki jo je februarja lani sprejel državni zbor z več kot dvotretjinsko večino, opredeljen kot posvetovalno telo vlade. V njem naj bi enakopravno sodelovali predstavniki narodnih skupnosti Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov v Sloveniji, so v sporočilu za javnost zapisali v omenjeni zvezi.

Ukinitev sveta je tako po njihovih navedbah "prenagljena, enostranska in za demokratični dialog v družbi med vsemi njenimi državljani in njihovimi narodnimi skupnostmi neprimerna". Zato vlado pozivajo, naj odpravi svoj sklep o ukinitvi sveta. To bi bila po njihovem prepričanju demokratična rešitev, ki ne bi bila nikomur v škodo, temveč v korist vsem.

V sporočilu za javnost so obenem pojasnili tudi, da so za omenjeno deklaracijo pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji, na podlagi katere je bil ustanovljen svet, glasovali tudi poslanci stranke SDS, sedaj največje vladne stranke. Svet je imel 12 članov, med njimi je bilo šest predstavnikov državnih organov in šest članov narodnih navedenih skupnosti.

Kot so zapisali, je vlada 24. maja med številnimi komisijami, sveti in drugimi delovnimi telesi ukinila tudi svet vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji. Vlada je sicer na takratni seji ukinila 128 komisij, svetov in drugih delovnih teles vlade, ohranila pa jih je 114.