Za Evropo pravi, da je po njegovem mnenju socialno in politično varen prostor, vendar varnost ni dana sama po sebi in za večno. "Morda bi v prihodnje bilo potrebno razmišljati, da bi zaradi evropskega vidika še okrepili varnost," je poudaril. Zver je prepričan, da mora biti predsednik "promotor miru in dobrososedskih odnosov. Ni pa v redu, če se v govoru na državni proslavi ob dnevu državnosti vsaj dvakrat obregne ob kakšno izmed iz sosednjih držav. Tega si ne bi smel nikoli privoščiti."

Domoljubnost bo, pravi, ena izmed točk, kjer bo imel v primerjavi s tekmeci določeno prednost. Zavzel se je za večje spoštovanje nacionalnih simbolov.

"Združevanje je zelo pomembna neformalna funkcija predsednika države. Združujemo se lahko okrog nacionalnih simbolov, okrog pomembnih zgodovinskih dogodkov, procesov, pa tudi imen. Pomembnih dogodkov, kot je bila denimo vojna za Slovenijo, ali pa kot je danes izhod iz krize. Občutek skupne pripadnosti je namreč ena izmed temeljnih človekovih potreb in mislim, da je hkrati tudi najmočnejše vezivo med ljudmi," je dejal.

Poudaril je še, da mora predsednik ljudem ponuditi vizijo in da mora biti moralna avtoriteta, povedati mora, kaj je prav in kaj ni. "Razkošje zagotovo ni vrlina, ki bi ga lahko krasila."

Javne tribune se je udeležila tudi Barbara Brezigar, ki je dejala, da mora biti predsednik države človek, ki mora imeti vizijo in ki svojega dela "ne gradi na preteklosti, komunizmu ali katerem koli drugem totalitarizmu, saj v takem primeru slabi naš zunanjepolitični položaj".

Preberite: Brezigarjeva v Zverovem štabu: "Podpora dobremu kandidatu, ki bo združeval ljudi"