Turisti, ki kolesarijo in se sprehajajo po teh lepih krajih, gredo mimo kupov plastičnih vrečk. Ob sredah sicer hitro izginejo, a kontrast med plastično navlako in slikovito naravo Bohinja in okolice bode v oči.

V občini Bohinj za ravnanje z odpadki skrbi občinski režijski obrat. "Res je, v Bohinju dvakrat na mesec ob sredah pobiramo smeti, ki jih občani odložijo v posebne vrečke. Ločevanja odpadkov dejansko še nimamo, ločujemo embalažo in druge odpadke, ki jih pogodbeni izvajalci nato odpeljejo iz Bohinja. Na voljo imamo le eno posebno vozilo in zato štiri ekipe s kombiji pobirajo vreče z odpadki," je povedal vodja obrata Ciril Strgar in poudaril, da so občane seznanili, katere odpadke naj zapakirajo v vrečke in tudi kdaj naj jih pustijo pred hišami. Želijo si, da bi čim prej prešli tudi na odlaganje odpadkov v posebne smetnjake, a je to finančno zahtevna naloga.

V Bohinju je okoli 2300 gospodinjstev, pripravili so ekološke otoke za odlaganje odpadkov, hoteli imajo posebne zabojnike. Kljub temu pa to ne spremeni "plastične podobe" bohinjskih krajev. "Vsak dan se v Bohinju nabere do pet ton odpadkov, mi pa jih skušamo pobrati v nekaj urah, enem dopoldnevu," nam je povedala referentka za ravnanje z odpadki Bojana Stare.

Turistični vrhunci seveda poleti podvojijo število prebivalcev Bohinja in kupi plastičnih vrečk so ob tem še večji, dela za pobiralce pa več. Glede na stalno prizadevanje bohinjskih turističnih delavcev, da bi bil turizem v sožitju z naravo, je plastična podoba, pa čeprav le nekaj dni na mesec, res odveč.