"Počitniškega dela v okviru projekta Čisto moje Velenje ne bodo mogli opravljati tisti, ki niso naši občani, zavrnili pa smo tudi vloge mlajših prosilcev, rojenih leta 1997 in 1996. Poleg omejenih proračunskih sredstev je razlog za manj prostih mest v okviru projekta tudi zvišana koncesijska dajatev na študentsko delo, ki je posledica 1. junija sprejetega zakona za uravnoteženje javnih financ," pojasnjujejo razloge na velenjski občini. Omenjeni projekt, ki ga v Velenju letos izvajajo že deseto leto, bo trajal do 28. septembra.

Med počitnicami mladi urejajo okolico mesta in skrbijo za lepšo podobo krajevnih skupnosti. Čistijo okolico šol, javnih zavodov in tudi parkovne površine, nekateri pa pomagajo tudi varovancem Doma za varstvo odraslih v Velenju. Prav tako pomagajo pri nadzoru otroških igrišč, izvedbi tradicionalnega taborjenja v Ribnem ter različnih delavnicah, ki jih pripravljajo Festival Velenje, knjižnica ter Medobčinska zveza prijateljev mladine. Nekateri pomagajo v čolnarni ob Velenjskem jezeru, v Turistično informacijskem centru ter mladinskem hotelu. Marsikomu, četudi gre pretežno za fizična dela, to ni prav nič težko in tudi letos bi z veseljem poprijeli za grablje, lopate in pobirali smeti za tri ure na evro, če bi le lahko. A mnogi te možnosti žal ne bodo imeli. "Ugotavljamo, da je interes med mladimi za delo vsako leto večji. Da bi delo lahko omogočili čim večjemu številu mladih, se bo tudi letos na delu izmenjalo sedem skupin dijakov in študentov, vsaka skupina bo delo opravljala štirinajst dni. Posameznik bo lahko delal največ 10 delovnih dni in tako opravil največ 80 ur," povedo na občini.

Za vodenje mladih in koordinacijo njihovega dela bo skrbelo tudi več mentorjev, pred nastopom dela pa bodo vsi opravili še obvezno izobraževanje iz varstva pri delu. Poleg tega, da mladi skrbijo za urejeno in čisto okolje, je pomembno tudi, da na tak način sklepajo nove prijateljske vezi. Zaslužek pa še kako pride prav mnogim, ki se težko preživljajo zgolj z dohodki staršev, še posebej zdaj, ko je marsikdo ostal brez štipendije, otroški dodatki pa tega izpada dohodka prav tako ne nadomestijo.