"Maja, ko so začeli veljati varčevalni ukrepi na področju prihodkov, izdatkov in materialnih stroškov ter na področju plač, se je po prvih podatkih poslovanje skupine Slovenske železnice izboljšalo," so po seji nadzornikov sporočili iz železnic.

Ocenjena celotna izguba skupine Slovenskih železnic v prvih petih mesecih leta znaša 8,1 milijona evrov, kar je za okrog 1,57 milijona evrov boljše kot konec aprila. Skupna izguba v tovornem prometu je bila v tem obdobju manjša kot v prvih štirih mesecih, izguba potniškega prometa pa se ni povečevala in je ostala na ravni prvih štirih mesecev.

Tovorni promet je sicer v prvih štirih mesecih leta prepeljal 5,46 milijona ton blaga in opravil 1,2 milijarde netotonskih kilometrov. Potniški promet je v tem obdobju prepeljal 5,37 milijona potnikov in opravil 253 milijonov potniških kilometrov.

Poslovodstvo Slovenskih železnic pripravlja rebalans letošnjega poslovnega načrta. Nadzorni svet ga bo obravnaval na naslednji seji, ki bo predvidoma v drugi polovici julija, so še sporočili iz železnic.