Dominkuš je bil za generalnega direktorja direktorata za socialne zadeve prvič imenovan julija 2007. Nov mandat mu začne teči s 13. julijem, imenovan pa je za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Vlada je tako s položaja generalne sekretarke na ministrstvu za obrambo razrešila dosedanjo generalno sekretarko Mojco Ferjančič Podbregar in na to mesto imenovala vršilko dolžnosti Mojco Stoschitzky.

Poleg tega je vlada na predlog ministra za obrambo imenovala Alenko Temljotov Salaj za vršilko dolžnosti generalne direktorice direktorata za logistiko. Dosedanjemu generalnemu direktorju direktorata za logistiko se je mandat iztekel.

Zaradi upokojitve je vlada razrešila dosedanjega poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije Mirana Bogataja in na njegovo mesto imenovala Srečka Šestana, ki je zaposlen kot vodja sektorja za sistemske, organizacijske in pravne zadeve v Upravi RS za zaščito in reševanje. Tam se je zaposlil leta 1996 in je opravljal različne vodstvene dolžnosti. Od 1996 dalje je tudi član štaba civilne zaščite in je sodeloval pri vodenju zaščite in reševanja v vseh večjih naravnih in drugih nesrečah.

Vlada je ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žigo Turka imenovala za predsednika komisije za narodni skupnosti, zaradi reorganizacije državne uprave pa je tudi zmanjšala število članov s 13 na 11.

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič pa je postal predsednik vladne komisije za zaščito romske skupnosti.

Na današnji seji vlada razrešila člane upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Jano Kolar, Alenko Bratušek, Boruta Žalika in Darka Darovca ter na njihovo mesto imenovala Boruta Rončevića, Matijo Tumo in Blaža Rodiča. Poleg tega je dala soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) Marka Bonača, ki je direktor Arnesa že od leta 1994.