Subvencioniranje bi se izvajalo na podlagi poenotenega sistema, ki bo omogočal večji nadzor in transparentnost nad porabo javnih sredstev, so pojasnili. Celotna sredstva, namenjena subvencioniranju prevozov dijakov in študentov, bi se zaradi preglednosti in optimizacije prenesla na ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki je pristojno tudi za promet, so pojasnili.

Kot so še zapisali, želi omenjeno ministrstvo z enotno obliko subvencioniranja prevoza povečati uporabo javnega potniškega prometa in tako vzpostaviti pozitivni učinek na okolje ter hkrati olajšati dostopnost do izobraževanja.

Ker gre za nujne spremembe pri uveljavljanju novega načina subvencioniranja z novim šolskim oziroma študijskim letom, vlada predlaga nujni postopek obravnave v DZ.